Climate Change Leadership

Transitions to Low Carbon Living

Page 2 of 5

The Campus Garden

Two students from Uppsala University have been granted growing space on the campus. They are encouraging all growers – old or new, staff, student of Uppsalabo – to come and join in with them. CCL is happy to support their activities in the coming years.

Continue reading

The Non-Human Animal: Negotiating Bio Relations

In this report you can read about the 2019 collaboration between Zennström Climate Change Leadership at Uppsala University and the Uppsala Art Museum. Some of the ideas and findings from this report are elaborated upon in a forthcoming publication. This report is written in English.

En rapport om samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet kring utställningen ”The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations” hösten 2019. Samarbetet leddes av Keri Facer, Zennströmprofessor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som i sin forskning har ett stort fokus på konstens och humanioras roll i samtalet om och förståelsen kring klimatförändringarna.

Continue reading

CEFO Affiliates

Helena Fornstedt, Dept. Civil and Industrial Engineering, CEFO Coordinator Sachiko Ishihara, Dept. Social and Economic Geography Lovisa Eriksdottir, Dept. Business Studies Fouad El Gohary, Dept. Civil and Industrial Engineering Matilda […]

Continue reading

Resources

Find recorded lectures, podcasts and reports with members of the Climate Change Leadership initiative. Follow our youtube channel for talks and events with the Climate Change Leadership initiative at Uppsala […]

Continue reading

Carbon Budgets

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas i tid och rum och därigenom uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar.

Continue reading
« Older posts Newer posts »