CCL utvecklar kontinuerligt nya kurser i olika format. Våra kurser kan kombineras med yrkesverksamhet.

Massive Open Online Courses (MOOCS)

MOOCs ger vi i form av korta serier med tre lunchföreläsningar på Zoom. Föreläsningarna spelas in och det går även att se dessa i efterhand om man är registrerad på kursen. MOOCs ger inga högskolepoäng. Följande MOOC kurser gav vi under hösten 2022 och nya tillfällen planeras: 

  • Går det att skapa acceptans för klimatpolitiken
  • Klimatomställning – en möjlighet för näringslivet
  • Klimatpolitik och demokrati inom ramen för en koldioxidbudget
  • Engaging-with-climate-change-scepticism

Livslångt lärande kurser (LLL)

Livslångt lärande kurser (LLL) är fristående universitetskurser vid universitetet som kan kombineras med yrkesverksamhet. Våra LLL-kurser pågår under två månader med en till två föreläsningar per vecka på distans på kvällstid. Det ingår även ett skriftligt projektarbete i dessa kurser, samt (enbart för kursen på 5hp) en hemtentamen. Kurserna ger högskolepoäng och kräver grundläggande behörighet för att anmäla sig. Vi erbjuder följande LLL kurser:

Uppdragsutbildning

Vi kan skräddarsy en kurs i olika områden inom klimatledarskap för din arbetsplats, ditt nätverk eller din förening. Det finns mer information om uppdragsutbildningar på Uppsala universitets webbplats. Kontakta oss gärna om du vill diskutera idéer och möjligheter (judith.lundberg-felten@geo.uu.se).