Föreläsning: ”Laggards or leaders (bromskloss eller ledare); Paris, 2°C & the role for Sweden” av Kevin Anderson. Den hölls på Hotel Lysekil den 9 mars och publik var människor som hade samlats för att protestera mot Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Dagen efter deltog Kevin Anderson som vittne i Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar om Preems ansökan om utbyggnad. Mars 2020.

Seminarium: Fossilfri välfärd och negativa utsläpp – vision, kollision eller tomma ord? Den 11 februari 2020 samlades forskare och beslutsfattare för att ta sig an dessa två centrala idéer i den aktuella klimatpolitiken: fossilfri välfärd och negativa utsläpp. Isak Stoddard, doktorand hos CCL och NRHU, var med i panel diskussionen.

En koldioxidbudget för Umeå: Vår del av Paris avtalet. Med Aaron Tuckey och Martin Wetterstedt. October 2019.

Watch a short film: Professor Kevin Anderson on Living within our carbon budget: the role of politics, technology and personal actionhttps://www.youtube.com/embed/E-VKMp18x7s?start=4&feature=oembed

A Democracy Now! broadcast with Kevin Anderson: World’s Richest Must Radically Change Lifestyles to Prevent Global Catastrophe. From the United Nations Climate Summit in Katowice, Poland. December 2018.

Sweden’s carbon budget challenge – turning Paris’ aspirations into local climate action Part 1 and Part 2. A lecture and panel discussion with Kevin Anderson, Agneta Green, Anders Wijkman, and Karin Sundby. July 2018.

The Swedish Carbon Cycle 2018 with Kevin Anderson.

From Paris to Sweden: 2° C, integrity, and the climate law, Kevin Anderson talk in Halmstad. June 2018.

ClimateExistence Conference: The Science, Politics and Culture of Climate Change – Beyond a Climate of Fear by Kevin Anderson followed by a dialogue between Vanessa Andreotti, Jens Holm, Anja Fjellgren Walkeapaa and Kevin Anderson, hosted by Sanna Gunnarsson, intervention by Klimatriksdagen. May 2018.

Kevin Anderson on Climate change and the need to change behaviour in the West. Research and the Sustainable Development Goals at the Danish Institute for International Studies. 26 April 2018.

Kevin Anderson on Climate change and economic growth: Can they be managed together? From Klimatriksdagen seminarium. February 6, 2018.

Kort intervju: Kevin Anderson om flygets utsläpp och alternativa fakta. February 2018.

Kevin Anderson: Revealing the naked emperor – Paris, 2° & carbon budgets. Talk at SR and SVT-event, November 2017.

A Democracy Now! broadcast with Kevin Anderson: Our Socio-Economic Paradigm Is Incompatible With Climate Change Objectives. From the United Nations Climate Summit in Bonn, Germany. November 2017.

Quit the loose climate talk and let’s get serious! A talk between Kevin Anderson and Hugh Hunt. Climate Matters show live from COP-23 in Bonn, Germany. November 2017.

Kevin Anderson and Isak Stoddard on Carbon Budget and Pathways to a fossil free future in Järfälla KommunOctober 25, 2017.

Podcast: Transition for beginners – How not to fly with Kevin Anderson, Radio Luftbalett, October 27, 2017.

Leader or Laggard? Reviewing Sweden’s climate and sustainability agenda . A lecture and panel discussion from Almedalen 2017 with Kevin Anderson, Ranjula Bali Swain, Hanna Hansson, and Erik Westholm.

Are universities making the world worse? Education and research in an age of climate change . A panel discussion from Almedalen 2017 with Kevin Anderson, Josefin Wangel Weithz, and Johanna van Schaik Dernfalk.

Sustainable development dilemma – why are facts not enough to convince? A panel discussion with Kevin Anderson, Henrik Hamrén, Maria Osbeck, and Anna Rudels from Almedalen 2017.

Climate Catastrophe or Societal Transition – What is Needed of Politicians and Individuals? An interview with Kevin Anderson and Stigbjörn Ljunggren. Almedalen 2017.

Courage and Climate: An Interview with Kevin Anderson. Interviewed by Paul Campion and Stephen Tuscher, students at the Newman Institute, for Civic Courage in Theory and Practice, a course taught by Brian Palmer. November 2016.