Martin Wetterstedt

Martin är disputerad inom klimatområdet och forskare och koordinator på Uppsala Universitets Climate Change Leadership Node. Martin leder arbetet med att ta fram koldioxidbudgetar för svenska kommuner och regioner. Han har tidigare jobbat som kommunal energistrateg, på SKL och som konsult inom hållbart byggande.

Aaron Tuckey

Aaron har jobbat med koldioxidbudgetar  drygt ett år som en del av hans tjänst som forskningsassistent på klimatlederskapsnoden på Uppsala Universitet. Han har en bakgrund i statsvetenskap och musik och har jobbat med olika miljö- och utbildingsprojekt i Australien och Colombia. Utöver arbetet med klimatlederskapsnoden är han också kursamanuens på Centrum för miljö- och utvecklings studier (CEMUS) på UU samt slutför ett masterarbete i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling på Stockholm Resilience Centre med fokus på transformationer mot hållbara framtider.

Isak Stoddard

Isak är doktorand i Naturresurser och Hållbar Utveckling med ett särskilt fokus på regionala klimat- och energiomställningar. De senaste 10 åren har han arbetat på det studentinitierade Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. I sina roller på CEMUS har Isak främst arbetat med att utveckla tvärvetenskapliga och transformativa former av högre utbildning och samverkan som ett svar på vår tids stora miljömässiga och samhälleliga utmaningar. Han var även drivande i skapandet av ett 10-årigt forskningsinitiativ kring klimatledarskap med en serie gästprofessurer vid Uppsala universitet som bas, och som möjliggjorts genom en donation från Zennström Philanthropies. Isak har en bakgrund inom teknisk fysik, systemvetenskap och energisystem.

Kevin Anderson

Kevin holds a joint chair between the Centre for Environment and Development Studies (CEMUS) at Uppsala University and the School of Engineering at the University of Manchester. He recently completed two years as the Zennström professor of climate change leadership at Uppsala and previously held the role of director of the Tyndall Centre for Climate Change Research.

Kevin engages widely across all tiers of government (EU, UK and Sweden) on issues ranging from shale gas, aviation and shipping to the role of climate modeling (IAMs), carbon budgets and ‘negative emission technologies’. With Uppsala colleagues, Kevin has made a key contribution to the development Paris-compliant carbon budgets for Swedish Län and Kommuner, and with Manchester colleagues, his analysis contributed to the framing of the UK’s Climate Change Act and the development of national carbon budgets.

Angeliki Stogia

Angeliki is the Executive Member for Environment, Planning and Transport at the City of Manchester. She holds the responsibility for delivering on Manchester’s commitment to be zero carbon by 2038. Angeliki also oversees the delivery of projects to encourage higher levels of cycle use and a Clean Air Plan for the city. Her interest is to deliver the best service for the people in Manchester and to make Manchester a cleaner, greener, healthier, sustainable and inclusive city

Jonny Sadler

Jonny is Programme Director for the Manchester Climate Change Agency. Working to the Climate Change Agency Board of Directors, he is responsible for the day-to-day operation of the Agency, development of new partnerships to strengthen climate change action across the city, and working with partners to promote Manchester as a leading city for its progress and innovative stakeholder-led approach. Prior to working for Manchester Climate Change Agency, Jonny was Environmental Strategy Manager at Manchester City Council.

Mikael Malmaeus

Mikael Malmaeus är miljöforskare och ekonom på IVL Svenska miljöinstitutet och har arbetat brett med miljöfrågor i närmare 20 år både som forskare och konsult. Han har bland annat gett ut böckerna ”Tillväxt till varje pris” (Notis, 2013) och ”Ekonomi för Antropocen” (Carlssons, 2018) och deltagit i forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbart samhällsbyggande”.

Linnéa Haeggström

Linnéa är kampanjledare för Klimatlätt, ett samarbetsinitiativ mellan Uppsala kommun och flera andra aktörer vars syfte är att engagera kring mer hållbara livsstilar och underlätta för medborgarna att göra hållbara val för minskad klimatpåverkan från konsumtionen. Linnéa är utbildad ekonom och har flera års erfarenhet av strategiskt och affärsdrivet miljö- och hållbarhetsarbete, med särskilt fokus på nätverkssamarbeten för snabbare klimatomställning.

David Andersson

Davids forskning har främst undersökt hushållens konsumtionsmönster och därmed kopplade utsläpp av växthusgaser med andra faktorer så som sociala normer, subjektivt välbefinnande, direkta och indirekta reboundeffekter och människors värdeorientering. David leder också arbetet med Svalna, en app som uppskattar användarens koldioxidavtryck genom att analysera faktisk konsumtionsdata.

Thomas Kätterer

Thomas är professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har en bakgrund som agronom, markvetare, miljövetare och ekolog. Hans forskning handlar främst om kolcykeln i terrestra ekosystem, särskilt hur skötselmetoder inom jordbruket påverkar klimatet och hur livsmedel, fibrer och bioenergi kan produceras på ett uthålligt sätt. 

Sabina Andrén

Sabina är programsamordnare Hållbara Städer för Världsnaturfonden WWF. Världsnaturfonden jobbar sedan flera år med hållbar stadsutveckling – ett spännande ämne på en global arena. Deras fokus är klimat och biologisk mångfald, ämnen i hög grad kopplade till konsumtionsmönster och urbanisering. Sabina är intresserad av hur städer kan gå före i klimatarbetet och visa vägen till hur vi når Parisavtalet. Vilken roll har kommunen för att stödja och styra mot hållbara konsumtionsmönster?

Carina Borgström Hansson

Carina är senior rådgivare på Världsnaturfonden WWF. Hennes arbete fokuserar på städernas viktiga roll för att driva omställningen till en framtid som möjliggör ett gott liv för alla inom planetens gränser. Genom deras globala stadsutmaning, One Planet City Challenge (OPCC), erbjuder WWF kommuner världen över guidning mot klimathandingsplaner i linje med Parisavtalets målsättningar. Utvärderingsramverket baseras på senaste IPCC data och i samarbete med C40 och svenska OPCC deltagare pilottestar de nu också metoder för att mäta och minska befolkningens konsumtionsbaserade utsläpp med syfte att uppmärksamma dessa i kommande globala stadsutmaningar.

Anders Heggestad

Anders arbetar idag inom det icke vinstdrivande Klimatsekretariatet, som han var med och grundade 2018 med syftet att ge vetenskapen en starkare röst i idédebatten och det offentliga samtalet. Verksamheten inriktar sig på klimatstatistik, visualisering och innovation. Tidigare har han hjälpt mjukvaruföretag att bygga gränssnitt och att via visualisering utveckla sin affär. Som informationschef för Reachin Technologies följde han exempelvis Sveriges första större virtual reality-företag från uppgång till fall under den så kallade IT-bubblan. Under 2010-talet var han knuten till Publicera och skrev för deras räkning affärsplaner, årsredovisningar och prospekt för svenska koncerner och noterade bolag.

Clara Melander

Clara har en masterexamen i hållbar utveckling från Uppsala Universitet. Hennes masteruppsats undersöker hur koldioxidbudgetar kan bidra till kommuner och läns strategiska klimatarbete. För närvarande bygger hon vidare på detta genom att arbeta som forskningsassistent på CLL, där hon bland annat arbetar med en rapport som sammanfattar resultatet av koldioxidbudgetprojektet.

Audun Garberg

Audun är avdelningschef på klimatavdelningen, Oslo Kommun. Audun har en masters i miljö och utveckling. Han har tidigare arbetat som huvudrådgivare för Miljødirektoratets direktör och politisk rådgivare för miljö och transport på Miljøverndepartementet.

Jakob Grandin

Jakob is a PhD researcher at SpaceLab, Department of Geography and the Centre for Climate and Energy Transformation and convener of the UiB Collaboratory. He has two main interests: to bring the social sciences into the conversation about sustainability and transformation, and to promote innovation in higher education to faciliate active learning and collaboration. His research explores how cities work together to pursue ambitious, deep and rapid climate transformation policies. He is particularly interested in the politics of how urban transformation pathways are assembled and the temporality of rapid change.

Maria Ivansson

Maria är verksamhetsledare på Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner med klimatarbete i framkant.

Björn Isaksson

Björn är drivmedelsstrateg och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Björn ansvarar för projektet “Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige”.