Det som har i särklass störst betydelse för den globala uppvärmningen är hur mycket växthusgaser som släpps ut. Allt annat lika så ger ökade utsläpp ökad uppvärmning, och därmed ökad klimatförändring och ökad skada på samhälle och natur. Även om det är fullt möjlighet att skapa sänkor för koldioxid så behöver utsläppen minskas snabbt och rejält. Snart sagt varje scenario för samhällsutvecklingen som leder till att ambitiösa klimatmål med hög sannolikhet kan nås innehåller en nära nog fullständig minskning av utsläppen, även om stora sänkor skapas.

Mot denna bakgrund är det avgörande att alla länder i världen minskar sina utsläpp ytterligare. De mål och planer som finns dagsläget innebär en uppvärmning på omkring 2,7 grader, vilket är långt över Parisavtalets mål. Därför finns en stor förväntan på klimatmötet i Glasgow om att länderna ökar sina ambitioner. Länder och regioner med stora utsläpp – både totalt sett och per person – som USA, Kina och även EU har visserligen skärpt sina åtaganden inför Glasgowmötet men ambitionerna är fortfarande alldeles för låga.

Det största nyheter i Glasgow när det gäller klimatambitioner kom den 1 november, när Indien annonserade sitt nationellt beslutade bidrag (kallat NDC, nationally determined contribution). Siktet ställs in på nettonollutsläpp vid 2070. Begreppet nettonoll syftar på att utsläpp som kvarstår i exempelvis ett visst land vid ett visst årtal ska kompenseras genom åtgärder som binder koldioxid, eller genom att landet genomför åtgärder som minskar utsläppen på annat håll. Det är i grunden en bra idé, särskilt eftersom ambitiösa klimatmål förutsätter att stora mängder koldioxid i ökad grad binds upp under hela detta århundrade, men fel tillämpad blir nettotanken problematisk. En risk är att åtgärder som kan minska utsläppen skjuts på framtiden, en annan att de kompensatoriska åtgärderna inte är verksamma eller ändå skulle ha genomförts.

För att säkerställa att kompensationen inte blir dålig förhandlas regelverk om detta på Glasgowmötet. Det är ur klimatsynpunkt viktigt att förhandlingarna kan slutföras men ännu viktigare att resultatet blir bra.

Viktigast är dock att klimatambitionerna skärps. Inget är så viktigt för klimatet som minskade utsläpp.


Läs mer om COP26