En tillbakablick på CCL:s närvaro i press och media

Ännu ett nytt år har rullat igång med viktiga politiska händelser i sikte som spås ha stor inverkan på det internationella klimatarbetet. Det bäddas för val i både EU och USA där polariseringen mellan de politiska aktörerna ökar. Klimatfrågan är samtidigt hetare än någonsin och vi närmar oss ödesåret 2030. Stannar vi upp och blickar tillbaka på året som gick, är det tydligt att 2023 på olika sätt var ett betydelsefullt år för klimatfrågan. Vi kunde läsa om nya värmerekorder, förödande bränder och följa EU:s klimatpolitik som skruvade upp ambitionerna på riktigt. Senhösten handlade om COP28 och klimatförhandlingarna i Dubai, medan vi på hemmaplan gick i väntan på en ny klimathandlingsplan. Våra kollegor på CCL har vid olika tillfällen fått möjlighet att kommentera fjolårets klimathändelser i press och media. I övergången från ett gammalt till ett nytt år vill vi därför blicka tillbaka på den höst som passerat och lyfta fram några av de medieuppträdanden som CCL gjorde.

Protester för en klimatpolitik med mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader från klimatförhandlingarna i Dubai, december 2023.
Bild från COP28 i Dubai, december 2023. Fotograf Mikael Karlsson.
Sveriges klimathandlingsplan och integration av EU:s klimatpolitik

Den klimatpolitiska hösten 2023 präglades i stor grad av diskussioner om Sveriges framtida klimatpolitik då det var dags för regeringen att ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan. Samtidigt har Tidöpartierna riktat blicken mot Bryssel och försökt inrätta sig efter EU:s klimatpolitiska rytm. Under sommaren fick nationalekonomen Jon Hassler i uppdrag att utreda hur Sverige kan anpassa sig till EU:s nya klimatpolitik inom ramverket ”Fit for 55”. Både utredningen och klimathandlingsplanen har kommenterats av forskare vid CCL.

Innan utredningen presenterades uttalade sig Naghmeh Nasiritousi i Ekot (Sveriges Radio) samt i Svenska Dagbladet om vikten av att behålla de inhemska klimatmålen. När utredningen väl presenterades deltog Mikael Karlsson i en debatt om svensk klimatpolitik på vetenskapsradion Klotet (Sveriges Radio) tillsammans med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, ansvarig utredare och professor i nationalekonomi Jon Hassler och John Sterner, professor i miljöekonomi. Samtalet i debatten handlade om utredningens förslag om att införa ett nationellt utsläppshandelssystem i Sverige, sänkningen av reduktionsplikten och regeringens redovisning av att utsläppen kommer öka i närtid. En diskussion uppstod om kortsiktiga kontra långsiktiga klimatmål, samt nationella kontra internationella mål, där meningsskiljaktigheter rådde. Vikten av att visa ledarskap i klimatfrågan avslutade debatten, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kunde inte lova när utsläppen skulle minska och riktade istället fokus på den kommande klimathandlingsplanen. Ytterligare tankar om utredningen delade Mikael i Miljö och Utveckling (betalvägg), medan Naghmeh betonade utredningens avsaknad av politisk analys i Forskning & Framsteg (betalvägg).

Strax innan julledigheten presenterade Tidöpartierna den mycket efterlängtade klimathandlingsplanen som en skrivelse till riksdagen. Naghmeh kommenterade handlingsplanen och efterfrågade en uppvisning av minskade utsläpp i Göteborgsposten och Forskning & Framsteg. Mikael kommenterade handlingsplanen i sina sociala medier, vilket bland annat plockades upp av Aktuell Hållbarhet.

COP28: Klimattoppmötet i Dubai

FN:s klimatmöte COP28 ägde rum i Dubai i månadsskiftet november/december 2023 och fick stor medial täckning både i Sverige och internationellt. Det rådde tvivel inför mötet om huruvida viktiga framgångar skulle ske i frågan om fossil utfasning, eftersom mötet anordnades av en oljenation och ordförande är VD för ett stort oljebolag till vardags. Förvirring och frustration väcktes även när avtalets första utkast presenterades efter närmare två veckors förhandlingar. Många hävdade att viktig text saknades samt att formuleringarna om utfasning var för svaga. En av dem som var upprörda över de svaga formuleringarna var Cedric Schuster, ordförande i Alliance of Small Island States, som liknade avtalet med en dödsdom för kustnationer. FN:s generalsekreterare António Guterres var bland dem som poängterade att utfasning av fossila bränslen är oundvikligt. Avtalet undertecknades på övertid av samtliga parter efter vissa justeringar, vilket bland annat EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra omtalade som ”historiskt” och ett steg i rätt riktning.

Klimatförhandlingar under COP28 i Dubai, december 2023.
Klimatförhandlingar under COP28. Fotograf Mikael Karlsson.

 

Forskare från CCL kommenterade toppmötet både innan, under och efteråt. Inför klimatmötet skrev Naghmeh och andra forskare i Sydsvenskan om insikter från den samhällsvetenskapliga klimatforskningen. Artikeln lyfte hur Sverige bör prioritera framöver för att få klimatpolitiken på rätt bana samt för att leva upp till de internationella åtagandena. SVT:s Agenda gjorde ett specialprogram om klimatet där bland annat COP28 diskuterades. Sverker Jagers, som nyligen avslutat sin Zennström gästprofessur på Uppsala Universitet, deltog i programmet. Han diskuterade svenskarnas syn på klimatpolitiska styrmedel och vikten av acceptans för en lyckad och rättvis klimatpolitik. Utrikespolitiska Institutet arrangerade ett panelsamtal där nuvarande Zennström gästprofessor Stacy VanDeveer deltog tillsammans med Naghmeh (som också är anställd vid UI). Samtalet samlade perspektiv från Kina, USA, EU och Indien, som tillsammans är de fyra största utsläppsjättarna.

På plats i Dubai var Mikael som kommenterade förhandlingarna direkt från Förenade Arabemiraten. Innan avresa gästade han TV4:s Efter Fem tillsammans med Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, där han kritiserade regeringens klimatpolitik för att bidra till ökade utsläpp. Under tiden Mikael befann sig i Dubai skrev han en krönika om ett omtalat utspel från klimatmötets ordförande för Altinget. Han deltog återigen i TV4s Efter Fem för att kommentera dramatiken runt avtalet som drog ut på tiden samt i  Aktuell Hållbarhet.  Vidare var Daniel Lindvall gäst i studion hos tankesmedjan We Don’t Have Time som liverapporterade under hela klimatmötet. Daniel delade först forskningsresultat från en studie om rättvisa och koldioxidskatt och deltog sedan i ett större panelsamtal om svensk klimatpolitik med andra forskare, beslutsfattare och industriaktörer. I programmet deltog även Mikael direkt från Dubai med reflektioner från klimatmötet. Sändningen från tankesmedjan börjar efter ca 1 timme och 50 minuter i den länkade inspelningen.

Efter att det omdiskuterade avtalet hade signerats kommenterade Naghmeh skrivelserna i Göteborgsposten och i Svenska Dagbladet. Mikael kommenterade det historiska avtalet i TV4:s Efter Fem. Både Naghmeh och Mikael betonade det positiva i att avtalet till slut skrevs under och att skrivelserna om en global omställning bort från användandet av fossila bränslen är ett steg i rätt riktning. Däremot betyder inte det att länderna nu kan sänka axlarna, det krävs tydliga klimatpolitiska åtgärder åren framöver. Sverige förväntas uppdatera sin nationella klimatplan. Med tillräckligt ambitiös och tydlig politik är dock forskarna vid CCL överens om att målen kan nås.