The Non-Human Animal: Negotiating Bio Relations

In this report you can read about the 2019 collaboration between Zennström Climate Change Leadership at Uppsala University and the Uppsala Art Museum. Some of the ideas and findings from this report are elaborated upon in a forthcoming publication. This report is written in English.

En rapport om samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet kring utställningen ”The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations” hösten 2019. Samarbetet leddes av Keri Facer, Zennströmprofessor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som i sin forskning har ett stort fokus på konstens och humanioras roll i samtalet om och förståelsen kring klimatförändringarna.