In this report you can read about the 2019 collaboration between Zennström Climate Change Leadership at Uppsala University and the Uppsala Art Museum. Some of the ideas and findings from this report are elaborated upon in a forthcoming publication.

This report is written in English.


Några ord från Kuratorn, Rebecka Wigh Abrahamsson, Uppsala Art Museum

En rapport om samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet kring utställningen ”The Non-Human Animal –  Negotiating Bio-relations”  hösten 2019. Samarbetet leddes av Keri Facer, Zennströmprofessor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som i sin forskning har ett stort fokus på konstens och humanioras roll i samtalet om och förståelsen kring klimatförändringarna.

Här beskrivs de olika aktiviteterna och de multidisciplinära perspektiv som vävdes samman i projektet, från pedagogiska och rituella, till diskussion om den politiska infrastrukturen.  

En premiss i papporten är behovet av skapa fler intellektuella och emotionella rum för att diskutera alla de konflikter och motstridiga intressen som blir tydliga under antropocen, t ex möjligheten att bearbeta sorg. Här diskuteras vilken effekt ramverket kring dessa skapade rum får på samtalen.

Flera exempel på olika interdisciplinära modeller som prövades under projektet lyfts fram, samt den stora potential som finns i att se över och tänka nytt kring vad det betyder att vara människa idag genom pedagogiska, imaginära, rituella och politiska strukturer.