The Non-Human Animal: Negotiating Bio Relations

In this report you can read about the 2019 collaboration between Zennström Climate Change Leadership at Uppsala University and the Uppsala Art Museum. Some of the ideas and findings from this report are elaborated upon in a forthcoming publication. This report is written in English.

En rapport om samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet kring utställningen ”The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations” hösten 2019. Samarbetet leddes av Keri Facer, Zennströmprofessor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som i sin forskning har ett stort fokus på konstens och humanioras roll i samtalet om och förståelsen kring klimatförändringarna.

Resources

Find recorded lectures, podcasts and reports with members of the Climate Change Leadership initiative. Follow our youtube channel for talks and events with the Climate Change Leadership initiative at Uppsala University. Follow the CEMUS youtube channel for associated talks and events. Find resources and reports for climate justice and Just Transition here. Find resources and reports for the Swedish Carbon Budget work here. Find resources and reports for the work on universities and education here. Föreläsning: ”Laggards or leaders (bromskloss eller ledare); Paris, 2°C & the role for Sweden” av Kevin Anderson. Den hölls på Hotel Lysekil den 9 mars och publik var människor som hade samlats för att protestera mot Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Dagen efter deltog Kevin Anderson som vittne i Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar om Preems ansökan om utbyggnad. Mars 2020. Seminarium: Fossilfri välfärd och negativa utsläpp – vision, kollision eller tomma ord? Den 11 februari 2020 samlades forskare och beslutsfattare för att ta sig an dessa två centrala idéer i den aktuella klimatpolitiken: fossilfri välfärd och negativa utsläpp. Isak Stoddard, doktorand hos CCL och NRHU, var med i panel diskussionen. Report: Internationalisation and Sustainability The report below provides a brief exploration of the relationship…

Carbon Budgets
Carbon budgets , Kevin Anderson / 10 December 2020

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas i tid och rum och därigenom uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar.

The Zennström Professors
Okategoriserade / 10 December 2020

The internationally recognised Zennström Professors in Climate Change Leadership work with academics, students, civil society and public and private partners to understand the scale of the transition needed to mitigate and adapt to climate change, and begin to develop routes towards these transitions. To date we have had four Zennström Professors. STEFANIA BARCA – ZENNSTRÖM VISITING PROFESSOR 2021 – 2022 We are delighted to welcome Stefania Barca as our next Zennström Professor in Climate Change Leadership. Stefania is a scholar in Environmental Humanities, with a strong commitment to environmental and climate justice. During her time in Uppsala she will be building on the legacies left by the previous professors, as well as facilitating new initiatives around the Covid-19, climate and care nexus. In particular Stefania looks forward to actively contributing to the convergence of labour, feminist, youth and climate justice organisations towards a politics of Just Transition. Stefania will begin her time in Uppsala with with a series of events with academics, practitioners and activists, exploring emergent themes stemming from such creative and participatory conversations. Her professorship will culminate in a conference on Just Transition in spring 2022, the first of this kind in Europe. contact: stefania.barca@geo.uu.se KERI FACER – ZENNSTRÖM…

Zennström Climate Change Leadership
Okategoriserade / 10 December 2020

The Zennström Climate Change Leadership Initiative acts as a catalyst for public debate, research and education to directly address some of the most challenging questions that climate change poses to humanity.

2018 – 2020: What have we been up to?
Keri Facer , New Posts , Universities / 10 December 2020

I denna rapport sammanfattar vi aktiviteterna under perioden 2018 – 2020 med professor Keri Facer, den tredje Zennström professorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Denna rapport är skriven på engelska.

In this report we summarise the activities of professor Keri Facer, the third Zennström professor of Climate Change Leadership at Uppsala University. This report is written in English.

Sustainability & Internationalisation Agendas in the University: How can they support each other?
Keri Facer , Universities / 17 September 2019

Do you have ideas on how Uppsala University can be international and sustainable? This workshop will be an open exploratory space for staff and students at Uppsala University that aims to understand the underlying drivers and desires for both internationalisation and sustainability, the potential sites of complementarity, and the possibility of Uppsala taking a lead in developing new and innovative practices of sustainable internationalisation.  This workshop will be curated by the current Zennström Professor of Climate Change Leadership at Uppsala University, that will aim to understand the underlying drivers and desires for both internationalisation and sustainability, the potential sites of complementarity, and the possibility of Uppsala taking a lead in developing new and innovative practices of sustainable internationalisation. The outcome of the workshop will inform both sustainability and internationalisation strategies for the university. Both students and staff welcome! Join us on October 28, kl 12-16:30 at Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19. Lunch will be served. Participation limited to 40 participants. Staff and students of Uppsala University only.  Click here to register. Do you have examples of how other universities are already working on these issues? Tweet to @CCLUPPSALA or email Sanna Barrineau.