The Non-Human Animal: Negotiating Bio Relations

In this report you can read about the 2019 collaboration between Zennström Climate Change Leadership at Uppsala University and the Uppsala Art Museum. Some of the ideas and findings from this report are elaborated upon in a forthcoming publication. This report is written in English.

En rapport om samarbetet mellan Uppsala konstmuseum och Uppsala universitet kring utställningen ”The Non-Human Animal – Negotiating Bio-relations” hösten 2019. Samarbetet leddes av Keri Facer, Zennströmprofessor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som i sin forskning har ett stort fokus på konstens och humanioras roll i samtalet om och förståelsen kring klimatförändringarna.

Resources

Find recorded lectures, podcasts and reports with members of the Climate Change Leadership initiative. Follow our youtube channel for talks and events with the Climate Change Leadership initiative at Uppsala University. Follow the CEMUS youtube channel for associated talks and events. Find resources and reports for climate justice and Just Transition here. Find resources and reports for the Swedish Carbon Budget work here. Find resources and reports for the work on universities and education here. Föreläsning: ”Laggards or leaders (bromskloss eller ledare); Paris, 2°C & the role for Sweden” av Kevin Anderson. Den hölls på Hotel Lysekil den 9 mars och publik var människor som hade samlats för att protestera mot Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Dagen efter deltog Kevin Anderson som vittne i Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar om Preems ansökan om utbyggnad. Mars 2020. Seminarium: Fossilfri välfärd och negativa utsläpp – vision, kollision eller tomma ord? Den 11 februari 2020 samlades forskare och beslutsfattare för att ta sig an dessa två centrala idéer i den aktuella klimatpolitiken: fossilfri välfärd och negativa utsläpp. Isak Stoddard, doktorand hos CCL och NRHU, var med i panel diskussionen. Report: Internationalisation and Sustainability The report below provides a brief exploration of the relationship…