Tag: Emissions

Carbon Budgets

Vad är en koldioxidbudget?

Den globala koldioxidbudgeten är den begränsade totala mängd koldioxid, det utsläppsutrymme, som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den kan brytas ner och fördelas i tid och rum och därigenom uttryckas som lokala årliga koldioxidbudgetar.

En koldioxidbudget är förstås den siffra, den mängd koldioxid, samt tillhörande förslag på minskningstakt för att klara denna. Men budgeten består också av de tolkningar av vad Parisavtalet innebär och möjligheten till så kallade negativa utsläpp. I sig hjälper den till att konkretisera vad det innebär att koldioxid ackumuleras i atmosfären, och att CO2‑utsläpp därför måste betraktas ur ett kumulativt perspektiv.

Det är detta arbete som gjorts i detta projekt för svenska kommuner, regioner och län för åren 2020-2040. Efter 2040 måste utsläppen fortsätta att sjunka mot noll.

Om samarbetet med svenska kommuner, regioner och län

Kevin Anderson är pionjär inom arbetet med att omvandla den globala koldioxidbudgeten till nationell och lokal nivå och har bland annat tagit fram en budget för Manchester, Skottland samt för England via deras Climate Change Act.

År 2017 tog Järfälla kommun kontakt med klimatledarskapsnoden (CCL) och undrade om Järfälla kunde få en koldioxidbudget beräknad (Anderson et al., 2017). När projektet var klart tog fler kommuner samt län kontakt med CCL och bad att få budgetar beräknade.

Det stora intresset resulterade i att det under 2018 startades ett projekt, Koldioxidbudgetar 2020-2040, för att beräkna budgetar åt fler kommuner, regioner och län. Framförallt under upplaga två, men även under de senaste omgångarna dialog förts med deltagande organisationer via mail och möten. Mötena har syftat till att behovsanpassa innehållet i rapporterna samt att författarna får ta del av kommunala och regionala perspektiv, kunskaper och erfarenheter.

Sammanlagt har vi nu beräknat koldioxidbudgetar för ett tjugotal kommuner, regioner och län runt om i Sverige

Dessa rapporter kan hämtas här.

Pågående arbete

Just nu planerar vi för 2021 års arbete, ta gärna kontakt med oss om ni är intresserade att delta.

Som inspiration kan nämnas att EU just röstat igenom att koldioxidbudgetar ska användas samt att staden Manchester i England har antagit följande ambitiösa mål:

  • Proposal one: Manchester adopts the Tyndall Centre’s proposed targets and definition of zero carbon and includes them formally in the Our Manchester and Manchester City Council policy framework. Namely: a limited carbon budget of 15m tonnes CO2 for 2018-2100; 13% year-on year reductions in CO2 from 2018; zero carbon by 2038.
  • Proposal two: Manchester recognises that action on climate change is a fundamental part of achieving the city’s 2025 vision and objectives. And by taking urgent action to become a zero carbon city, starting in 2018, we will achieve more benefits for Manchester’s residents and businesses up to 2025 and beyond.
  • Proposal three: Manchester accelerates its efforts to mobilise all residents, businesses and other stakeholders to take action on climate change, starting in 2018.
  • Proposal four: Manchester puts in place an action plan and the resources needed to stay within the proposed carbon budget, starting in 2018.

Under 2018-2019 pågår också ett Vinnovaprojekt med titeln – Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar och simulering samt sam-skapande av klimatåtgärdspaket – ta gärna kontakt med oss om det låter intressant.

The Zennström Professors

The internationally recognised Zennström Professors in Climate Change Leadership work with academics, students, civil society and public and private partners to understand the scale of the transition needed to mitigate and adapt to climate change, and begin to develop routes towards these transitions. To date we have had four Zennström Professors.

STEFANIA BARCA – ZENNSTRÖM VISITING PROFESSOR 2021 – 2022

We are delighted to welcome Stefania Barca as our next Zennström Professor in Climate Change Leadership. Stefania is a scholar in Environmental Humanities, with a strong commitment to environmental and climate justice.

Stefania Barca
Zennström Professor in Climate Change Leadersship
Foto Mikael Wallerstedt

During her time in Uppsala she will be building on the legacies left by the previous professors, as well as facilitating new initiatives around the Covid-19, climate and care nexus. In particular Stefania looks forward to actively contributing to the convergence of labour, feminist, youth and climate justice organisations towards a politics of Just Transition.

Stefania will begin her time in Uppsala with with a series of events with academics, practitioners and activists, exploring emergent themes stemming from such creative and participatory conversations. Her professorship will culminate in a conference on Just Transition in spring 2022, the first of this kind in Europe.

contact: stefania.barca@geo.uu.se


KERI FACER – ZENNSTRÖM VISITING PROFESSOR 2019–2020

Dr. Keri Facer, Professor of Educational and Social Futures

Keri Facer is Professor of Educational and Social Futures at the University of Bristol, School of Education. She works on rethinking the relationship between formal educational institutions and wider society and is particularly concerned with the sorts of knowledge that may be needed to address contemporary environmental, economic, social, and technological changes.

Since 2013, Keri has been Leadership Fellow for the RCUK Connected Communities Programme. This research programme is creating new relationships between communities and universities, drawing on arts and humanities perspectives and methods to enable new forms of knowledge production to address urgent contemporary issues.

Keri’s aim is to work across the whole of Uppsala University to explore how universities can build partnerships with local, national, and international communities, how we can develop powerful knowledge, and how we can educate students to enable the massive transitions we need to live well with climate change.

Contact: keri.facer@geo.uu.se


KEVIN ANDERSON – ZENNSTRÖM VISITING PROFESSOR 2016–2018

Dr. Kevin Anderson, Professor of Energy and Climate Change

Kevin Anderson is one of the leading climate scientists in the U.K. He is Professor of Energy and Climate Change at the University of Manchester and Deputy Director at the renowned Tyndall Centre for Climate Change Research.

Kevin is a well-known and established researcher within climate change science who engages frequently with policy-makers, the private sector, civil society as well as the media. He has pioneered research on carbon budgets and pathways to acceptable mitigation levels. His work on the technical, social and economic interactions involved in the transformation of energy systems and the mitigation and adaptation to climate change, addresses questions at the core of this professorship’s theme.

Kevin is a prominent thinker, writer and communicator who built on and expanded the work of the first visiting professor in Climate Change Leadership, Doreen Stabinsky.

Contact: kevin.anderson@ccl.uu.se


DOREEN STABINSKY – ZENNSTRÖM VISITING PROFESSOR 2015–2016

Dr. Doreen Stabinsky, Professor of Global Environmental Politics

Doreen Stabinsky is Professor of Global Environmental Politics at the College of the Atlantic in Bar Harbor, Maine. Her research, teaching, and writing concern the impacts of climate change, particularly on agriculture and global food security. She also serves as advisor to various governments and international environmental organisations, and has a large international network of collaborators.

Doreen stresses the central role that education must play in addressing the growing challenges of climate change and is known for her ability to strengthen young people’s capacity to contribute to a better world. The fact that the focus of the professorship itself was inspired by, and emerged from a student-led course on Climate Change Leadership at CEMUS, made Doreen a fitting first holder of the Zennström Visiting Professorship.

Contact: doreen.stabinsky@ccl.uu.se


Zennström Climate Change Leadership

The Zennström Climate Change Leadership visiting professorship acts as a catalyst for public debate, research and education to directly address some of the most challenging questions that climate change poses to humanity. Since 2015 four Zennström Professors in Climate Change Leadership have been working with academics, students, civil society and public and private partners to both understand the scale of the civilisational transition needed to mitigate and adapt to climate change and to begin to develop routes towards that transition and prepare for adaptation.

Our current projects largely fall within four areas built upon the research themes of the Chairs of the Zennström professorship. These include:

Our First Three Professors: Keri Facer, Doreen Stabinsky, and Kevin Anderson
Stefania Barca, the fourth Zennström professor in Climate Change Leadersship, Foto Mikael Wallerstedt

Climate change leadership is a dynamic field, crossing disciplinary and societal boundaries, with the aim to catalyse innovative and bold approaches to meet the complex challenges of climate change. This dynamism and energy is derived from the increasing demand for knowledge and practices to meet challenges across all sectors of society, from the local to international level. Climate change leadership is characterised by knowledge co-production between academia and society at large, to ensure effective and just institutional and socio-technological transformations.

The overall goal of the initiative is to actively shape an inter- and transdisciplinary intellectual environment that combines education, research and outreach in innovative ways and applies knowledge into equitable climate action. The climate change leadership environment engages with new forms of vibrant, trans- disciplinary and exploratory forums with world-leading climate scientists, key climate negotiators, business and civil society leaders, policy-makers, social entrepreneurs and, not least, students and young leaders.