2018 – 2020: What have we been up to?
Keri Facer , New Posts , Universities / 10 December 2020

I denna rapport sammanfattar vi aktiviteterna under perioden 2018 – 2020 med professor Keri Facer, den tredje Zennström professorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Denna rapport är skriven på engelska.

In this report we summarise the activities of professor Keri Facer, the third Zennström professor of Climate Change Leadership at Uppsala University. This report is written in English.