In this report we summarise the activities of professor Keri Facer, the third Zennström professor of Climate Change Leadership at Uppsala University. This report is written in English.

I denna rapport sammanfattar vi aktiviteterna under perioden 2018 – 2020 med professor Keri Facer, den tredje Zennström professorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Denna rapport är skriven på engelska.