Almedalsveckan July 2019

3 July 2019

Climate Change Leadership’s Zennström Professor, Keri Facer, engaged in Almedalsveckan 2019. Watch the seminars below.

July 3, 2019: Climate vision – what is the role of universities in combating climate change?

How can universities be a driving force in the fight against climate change? What expectations can placed on scientists, researchers and teachers and how do we involve students?

July 1, 2019: Climate change leadership – perspectives from science, industry and politics

Climate change is a scientific, economic and political challenge. Which leadership strategies are needed to tackle and minimize climate change? How can science, industry and politics co-operate in climate leadership and how can we develop an effective climate change leadership?

July 1, 2019: Universitetens roll för en hållbar värld – omvärldens förväntningar

Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning, utbildning och samverkan – men hur ska detta ske på bästa sätt? Vad finns det för förväntningar från omvärlden på universitetens insatser och vilka typer av aktiviteter ger bäst resultat?

No Comments

Comments are closed.