Almedalsveckan July 2019
Keri Facer / 3 July 2019

Climate Change Leadership’s Zennström Professor, Keri Facer, engaged in Almedalsveckan 2019. Watch the seminars below. July 3, 2019: Climate vision – what is the role of universities in combating climate change? How can universities be a driving force in the fight against climate change? What expectations can placed on scientists, researchers and teachers and how do we involve students? July 1, 2019: Climate change leadership – perspectives from science, industry and politics Climate change is a scientific, economic and political challenge. Which leadership strategies are needed to tackle and minimize climate change? How can science, industry and politics co-operate in climate leadership and how can we develop an effective climate change leadership? July 1, 2019: Universitetens roll för en hållbar värld – omvärldens förväntningar Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning, utbildning och samverkan – men hur ska detta ske på bästa sätt? Vad finns det för förväntningar från omvärlden på universitetens insatser och vilka typer av aktiviteter ger bäst resultat?