I en ny artikel från forskningsprogrammet FAIRTRANS granskar CCL forskare Eva Alfredsson, Mikael Karlsson och Daniel Lindvall, tillsammans med Mikael Malmaeus på IVL, klimatstrategierna hos de 15 företag i Sverige som har högst koldioxidutsläpp. Dessa företag tillhör stål-, järn-, mineral- och petrokemisk industri, samt värme och avfallshantering.

Forskarna analyserar företagens förväntade utsläpp till 2045 jämfört med deras koldioxidandel enligt två koldioxidbudgetar för Sverige. Företagens planer är ambitiösa och, om de genomförs som planerat, skulle de minska utsläppen med 70 procent till 2035. Trots en rejäl planerad minskning, överstiger utsläppen ändå vår huvudbudget som följer Parisavtalets 1,5-gradersmål, men håller sig inom den alternativa 1,7-gradersbudgeten.

Figur: Utsläppsminskning (kton) av de 15 företagen (källa: Alfredsson mfl 2024, Next Sustainability)

I en tillhörande debattartikel i Miljö och Utveckling betonar de fyra forskarna att företagens planer att minska utsläppen kan dock försenas på grund av oprövad teknik, bristande utbyggnad av förnybar energi och frånvaron av en effektiv klimatpolitik. Till och med den mindre ambitiösa 1,7-gradersbudgeten riskeras att överskridas om åtgärder fördröjs. För att lyckas krävs en snabbare utbyggnad av vindkraften och en politik som främjar energibesparing och effektivisering.

Regeringens nuvarande politik, särskilt avvecklingen av reduktionsplikten, riskerar att förhindra Sveriges förutsättningar att hålla sig inom Parisavtalets utsläppsmål. Även om de 15 stora företagen visar ambitioner att minska sina utsläpp, krävs mer för att säkerställa global klimaträttvisa och uppnå 1,5-gradersmålet. Regeringen måste stödja företagens klimatomställning istället för att ta en stor del av koldioxidbudgeten i anspråk via bakåtsträvande policyändringar.

Läs hela vetenskapliga artikeln: Alfredsson EC, Lindvall D, Karlsson M, Malmaeus MJ, Industrial climate mitigation strategies and the remaining fair carbon budget – The case of Sweden. Next Sustainability, 3, 2024

Läs debattartikeln: Karlsson, Alfredsson, Lindvall, Malmaeus, Regeringen slukar företagens koldioxidbudget, Miljö&Utveckling 2024