Biomass for energy purposes – True and false about climate impact

Use of biomass for energy purposes, such as fuel production, is widely and intensively debated in the European Union by forestry and agriculture representatives, researchers, decision-makers, NGOs and many others. Many claims are asserted with determination, but what is true and what is false? This question was addressed in an open webinar on 10 December 2021, which is now accesible online.

Klimatledarskap för klimatmål
Government / 9 December 2021

Alla behöver vara med på tåget för att klimatmålen ska kunna nås i tid. Men fortfarande debatterar världens länder om hur ansvaret för klimatlösningarna bör fördelas. Forskare delaktiga i nätverket Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), menar dock att det finns en nyckel till framgång: klimatledarskap, skriver Uppsala universitet i en nyhetsartikel.

COP26: Framsteg som inte räcker
COP26 Live / 13 November 2021

Efter drama i slutskedet är nu de viktigaste besluten på klimatmötet i Glasgow fattade. Besluten innebär flera viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken. Men de räcker inte för att nå klimatmålen. For English click here När det gäller utsläppsminskning så finns klara skrivningar om vikten av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, vilket i praktiken innebär en skärpt tolkning av målen i Parisavtalet. Länderna ska framöver skärpa sina nationella planer oftare och koordinerat. En ny kvantifiering om behovet av att minska utsläppen av koldioxid med 45 procent mellan 2010 och 2030 är inskriven. Kolanvändning och subventioner till fossila bränslen ska minskas, ett konstaterande som tidigare saknats i klimatavtalen. Mötet enades också i frågan om hur utsläppshandel i linje med Parisavtalet ska genomföras. Utöver själva överenskommelsen har grupper av länder enats om åtgärder som rör bland annat metanutsläpp, avskogning och kolkraft. Flera länder har också flyttat fram sina positioner, mest betydelsefullt är Indiens utfästelser. Överlag så fanns ofta en god vilja till förhandlingar och samverkan. Dessa beslut och löften gör i bästa fall att den globala uppvärmningen på sikt stannar vid 1,8-1,9, enligt preliminära beräkningar. Det är en stor förbättring jämfört med hur det såg ut före mötet och särskilt…

Nästan alla svenskar tror att människan påverkar klimatet
Denial and Disinformation , Government / 10 November 2021

Klimatförnekelse har länge varit en allvarlig flaskhals för beslut i klimatfrågor. Även om stats- och regeringscheferna på COP26 i Glasgow överlag betonade både allvaret i klimatkrisen och vikten av att vidta åtgärder betyder det inte att förnekarna är utspelade, än mindre att fossilbolagens företrädare kryper tillbaka, tvärtom är den i hög grad närvarande på COP26. Av den såvitt känt största sammanställningen av forskningen om vetenskapsförnekelse, som forskare vid CCL varit med om att genomföra, framgår att klimatförnekelsen är utbredd i en rad länder och att den inte sällan är organiserad. Nyligen påstods det på DN debatt att många svenska är klimatskeptiker, men vid närmare genomgång visar sig det påståendet vara felaktigt, säger Mikael Karlsson, docent på CCL, i en replik på DN debatt. I själva verket anser nästan alla svenskar att människan bidrar till den globala uppvärmningen.