Klimatförnekelse har länge varit en allvarlig flaskhals för beslut i klimatfrågor. Även om stats- och regeringscheferna på COP26 i Glasgow överlag betonade både allvaret i klimatkrisen och vikten av att vidta åtgärder betyder det inte att förnekarna är utspelade, än mindre att fossilbolagens företrädare kryper tillbaka, tvärtom är den i hög grad närvarande på COP26.

Av den såvitt känt största sammanställningen av forskningen om vetenskapsförnekelse, som forskare vid CCL varit med om att genomföra, framgår att klimatförnekelsen är utbredd i en rad länder och att den inte sällan är organiserad. Nyligen påstods det på DN debatt att många svenska är klimatskeptiker, men vid närmare genomgång visar sig det påståendet vara felaktigt, säger Mikael Karlsson, docent på CCL, i en replik på DN debatt. I själva verket anser nästan alla svenskar att människan bidrar till den globala uppvärmningen.