Klimatkrisen, omställningen och ”lömska” problem
Government / 21 October 2021

Daniel Lindvall skriver om klimatkrisen, omställningen och lömskla problem för Mänsklig säkerhet. FN:s klimatpanel har sedan 1990 rapporterat om allvarliga konsekvenser som kan följa av global uppvärmning och framhållit vikten av minskade utsläpp. Att det idag görs för lite beror både på aktivt motstånd och att problemen är mångfacetterade och komplexa, rent av ”lömska”. Men komplexiteten får inte hindra nödvändig handling, vilket bäst säkras i öppna demokratiska system där felsteg fortlöpande kan korrigeras.

Artikel om framtida generationers rättigheter
Futures , Government / 21 October 2021

Daniel Lindvall, forskare i Klimatledarskap, har skrivit artikeln Demokratin inför klimatkrisen. Kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras?, för kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter. Läs artikeln här Artikeln beskriver hur demokratins fortlevnad är nära förbunden med dess förmåga att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser och att han[1]tera olika klimatkonsekvenser. Att värna demokratin är också att värna om klimatet och framtiden. Vi har redan fått känna på jordens reaktioner på människans utsläpp av växthusgaser – värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. Detta i kombination med stigande havsnivåer och förlusten av biolo[1]gisk mångfald kommer att påverka hela vårt samhällssystem och vår existens. Det handlar bland annat om en generations[1]överskridande orättvisa, men också om hur demokratin kan användas för ett långsiktigt beslutsfattande.

Mikael Karlsson i podden om COP26
Climate Conference , Government / 21 October 2021

FN:s klimattoppmöte COP26 närmar sig och förväntningarna är stora på vad världens ledare och dess förhandlingsteam ska kunna åstadkomma. Vad kommer att ske i Glasgow – och kommer mötet att lyckas? Klicka på länken för att lyssna till Omvärldens podden med Mikael Karlsson. Läs mer om klimatledarskap och COP26 här.

Democracy and the Challenges of Climate Change
Climate Justice , Government , Talks / 20 October 2021

Daniel Lindvall, researcher at Climate Change Leadership, is today publishing the Discussion paper Democracy and the Challenges of Climate Change, for International IDEA. You can read the full paper here. The paper discussed correlation between climate change and democratic development. Certain climate consequences, as for example scarcity of food or rising food prices, are known to lead to social unrest and political instability and may lead to democratic breakdown, particularly in fragile democracies with weak state institutions. Other climate related emergency situations may have positive effects for democracy, bringing people together and providing opportunities for regime change, but they could also be used as an excuse for autocratic or hybrid regimes to curtail democratic freedoms.  The paper also present research on the weaknesses and strengths of democracy in dealing with the climate crisis. It argues that democratic states are generally performing better on environment protection policies and climate action than autocratic states. However, factors such as the level of corruption and the size of the fossil fuel industry are affecting the climate performance negatively. Generally speaking, the outcome of the climate crisis will depend on whether democracies can drastically reduce their carbon footprints in the coming years. Climate change poses a challenging…

Mikael Karlsson comments on IPCC Report
Climate Conference , Government / 17 August 2021

“The risk is clear: within ten years we will pass the Paris Agreement’s goal of a 1.5 degree temperature rise.” Translation of Mikael Karlsson’s comments on the IPCC report. Originally written by Malin Eivergård, head of communications at Geo, in Swedish. Available here: https://www.geo.uu.se/news/?tarContentId=965810