Klimatledarskap för klimatmål
Government / 9 December 2021

Alla behöver vara med på tåget för att klimatmålen ska kunna nås i tid. Men fortfarande debatterar världens länder om hur ansvaret för klimatlösningarna bör fördelas. Forskare delaktiga i nätverket Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), menar dock att det finns en nyckel till framgång: klimatledarskap, skriver Uppsala universitet i en nyhetsartikel.

COP26 and the importance of frontrunners
COP26 Analysis , Government , Just Transition / 11 November 2021

COP26 have been flooded by frontrunner initiatives, trying to move beyond the painstakingly slow process of raising ambitions by consensus, from alliances to tackle methane emissions and deforestation to a number of initiatives to phase out coal and the launch today of a new alliance to phase out oil and gas. From one perspective these initiatives only make a small dent to the remaining gap to meet the Paris goals. From another perspective frontrunners are key to accelerate climate action and push the overall ambitions.

COP26 Live: US-China deal give surprise turn in Glasgow
COP26 Live , Government / 11 November 2021

Wednesday evening saw one of the most surprising developments during COP26, when giant emitters and political contenders US and China announced a joint agreement to enhance climate action. The deal breaks the trenches in Glasgow and could boost the odds for a positive outcome at COP26, and potentially also for climate action in the years to come.

Nästan alla svenskar tror att människan påverkar klimatet
Denial and Disinformation , Government / 10 November 2021

Klimatförnekelse har länge varit en allvarlig flaskhals för beslut i klimatfrågor. Även om stats- och regeringscheferna på COP26 i Glasgow överlag betonade både allvaret i klimatkrisen och vikten av att vidta åtgärder betyder det inte att förnekarna är utspelade, än mindre att fossilbolagens företrädare kryper tillbaka, tvärtom är den i hög grad närvarande på COP26. Av den såvitt känt största sammanställningen av forskningen om vetenskapsförnekelse, som forskare vid CCL varit med om att genomföra, framgår att klimatförnekelsen är utbredd i en rad länder och att den inte sällan är organiserad. Nyligen påstods det på DN debatt att många svenska är klimatskeptiker, men vid närmare genomgång visar sig det påståendet vara felaktigt, säger Mikael Karlsson, docent på CCL, i en replik på DN debatt. I själva verket anser nästan alla svenskar att människan bidrar till den globala uppvärmningen.

Klimataktionerna kan motverka sitt eget syfte
Government / 2 November 2021

Daniel Lindvall kommenterar pågående klimataktioner för SVT English summary: Direct action, such as those taken by climate activists at Swedish airports over the past few days, may have unintended consequences, not least regarding public sentiment. Daniel Lindvall, researcher at CCL, is interested in democracy and leadership and suggests that such strong direct action may alienate those who were otherwise sympathetic to the cause. In this case the action impacts all, even sympathisers. Daniel Lindvall points to Greta Thunberg as using a more successful method of direct action and who has mobilsed millions around the globe in her school strike for climate action. Läs mer om COP26

Är Glasgow verkligen den bästa sista chansen för klimatet?
COP26 Analysis , Government / 1 November 2021

Daniel Lindvall skriver om betydelsen av globala avtal för klimatpolitiken i Expressen Kultur Daniel Lindvall argues that the climate crisis is a global tragedy, but to deal with it we do not have to wait for a global consensus. If China, the United States and various oil and gas nations are not ready for action, other states, regions and cities should form a coalition of the willing and take the lead. They could introduce a common EU emissions trading scheme, while phasing out fossil fuels, banning new oil and gas exploration and setting a deadline for coal use. The best last chance for the climate is simply that each of us begins to act.

Democracies that fail to act on climate change face ‘existential’ threat

Daniel Lindvall is interviewed by Thomson Reuters News foundation. Read the full article here. The interview is about a new paper Daniel has written with IDEA about “Democracy and the Challenges of Climate Change“. Daniel Lindvall presented his paper at the IDEA webinar earlier this week, where the findings indicate that democratic countries’ failures to act on climate change can lead towards an existential threat to their democratic institutions. New ways to engage the public with democratic participation in climate change policy development is key to counter these risks. As Daniel Lindvall claims, scientists and scientific expertise do not hold all the answers and experiences and perspectives from the public can be used in the democratic process. You can watch the IDEA webinar here: https://www.idea.int/news-media/events/democracy-and-challenges-climate-change

Klimatkrisen, omställningen och ”lömska” problem
Government / 21 October 2021

Daniel Lindvall skriver om klimatkrisen, omställningen och lömskla problem för Mänsklig säkerhet. FN:s klimatpanel har sedan 1990 rapporterat om allvarliga konsekvenser som kan följa av global uppvärmning och framhållit vikten av minskade utsläpp. Att det idag görs för lite beror både på aktivt motstånd och att problemen är mångfacetterade och komplexa, rent av ”lömska”. Men komplexiteten får inte hindra nödvändig handling, vilket bäst säkras i öppna demokratiska system där felsteg fortlöpande kan korrigeras.

Artikel om framtida generationers rättigheter
Futures , Government / 21 October 2021

Daniel Lindvall, forskare i Klimatledarskap, har skrivit artikeln Demokratin inför klimatkrisen. Kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras?, för kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter. Läs artikeln här Artikeln beskriver hur demokratins fortlevnad är nära förbunden med dess förmåga att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser och att han[1]tera olika klimatkonsekvenser. Att värna demokratin är också att värna om klimatet och framtiden. Vi har redan fått känna på jordens reaktioner på människans utsläpp av växthusgaser – värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. Detta i kombination med stigande havsnivåer och förlusten av biolo[1]gisk mångfald kommer att påverka hela vårt samhällssystem och vår existens. Det handlar bland annat om en generations[1]överskridande orättvisa, men också om hur demokratin kan användas för ett långsiktigt beslutsfattande.

Mikael Karlsson i podden om COP26
Climate Justice , COP26 Analysis , Government / 21 October 2021

FN:s klimattoppmöte COP26 närmar sig och förväntningarna är stora på vad världens ledare och dess förhandlingsteam ska kunna åstadkomma. Vad kommer att ske i Glasgow – och kommer mötet att lyckas? Klicka på länken för att lyssna till Omvärldens podden med Mikael Karlsson. Läs mer om klimatledarskap och COP26 här.

Democracy and the Challenges of Climate Change
Climate Justice , Government , Talks / 20 October 2021

Daniel Lindvall, researcher at Climate Change Leadership, is today publishing the Discussion paper Democracy and the Challenges of Climate Change, for International IDEA. You can read the full paper here. The paper discussed correlation between climate change and democratic development. Certain climate consequences, as for example scarcity of food or rising food prices, are known to lead to social unrest and political instability and may lead to democratic breakdown, particularly in fragile democracies with weak state institutions. Other climate related emergency situations may have positive effects for democracy, bringing people together and providing opportunities for regime change, but they could also be used as an excuse for autocratic or hybrid regimes to curtail democratic freedoms.  The paper also present research on the weaknesses and strengths of democracy in dealing with the climate crisis. It argues that democratic states are generally performing better on environment protection policies and climate action than autocratic states. However, factors such as the level of corruption and the size of the fossil fuel industry are affecting the climate performance negatively. Generally speaking, the outcome of the climate crisis will depend on whether democracies can drastically reduce their carbon footprints in the coming years. Climate change poses a challenging…

Mikael Karlsson comments on IPCC Report
Carbon budgets , Government / 17 August 2021

“The risk is clear: within ten years we will pass the Paris Agreement’s goal of a 1.5 degree temperature rise.” Translation of Mikael Karlsson’s comments on the IPCC report. Originally written by Malin Eivergård, head of communications at Geo, in Swedish. Available here: https://www.geo.uu.se/news/?tarContentId=965810