Daniel Lindvall, forskare i Klimatledarskap, har skrivit artikeln Demokratin inför klimatkrisen. Kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras?, för kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter. Läs artikeln här

Artikeln beskriver hur demokratins fortlevnad är nära förbunden med dess förmåga att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser och att han[1]tera olika klimatkonsekvenser. Att värna demokratin är också att värna om klimatet och framtiden. Vi har redan fått känna på jordens reaktioner på människans utsläpp av växthusgaser – värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. Detta i kombination med stigande havsnivåer och förlusten av biolo[1]gisk mångfald kommer att påverka hela vårt samhällssystem och vår existens. Det handlar bland annat om en generations[1]överskridande orättvisa, men också om hur demokratin kan användas för ett långsiktigt beslutsfattande.