Daniel Lindvall skriver om klimatkrisen, omställningen och lömskla problem för Mänsklig säkerhet. FN:s klimatpanel har sedan 1990 rapporterat om allvarliga konsekvenser som kan följa av global uppvärmning och framhållit vikten av minskade utsläpp. Att det idag görs för lite beror både på aktivt motstånd och att problemen är mångfacetterade och komplexa, rent av ”lömska”. Men komplexiteten får inte hindra nödvändig handling, vilket bäst säkras i öppna demokratiska system där felsteg fortlöpande kan korrigeras.