Artikel om framtida generationers rättigheter
Futures , Government / 21 October 2021

Daniel Lindvall, forskare i Klimatledarskap, har skrivit artikeln Demokratin inför klimatkrisen. Kan framtida generationers fri- och rättigheter säkras?, för kommitten Demokratin 100 års framåtblickande antologi om Sveriges demokrati och dess olika aspekter. Läs artikeln här Artikeln beskriver hur demokratins fortlevnad är nära förbunden med dess förmåga att snabbt få ner utsläppen av växthusgaser och att han[1]tera olika klimatkonsekvenser. Att värna demokratin är också att värna om klimatet och framtiden. Vi har redan fått känna på jordens reaktioner på människans utsläpp av växthusgaser – värmeböljor, skogsbränder och översvämningar. Detta i kombination med stigande havsnivåer och förlusten av biolo[1]gisk mångfald kommer att påverka hela vårt samhällssystem och vår existens. Det handlar bland annat om en generations[1]överskridande orättvisa, men också om hur demokratin kan användas för ett långsiktigt beslutsfattande.

Resources

Find recorded lectures, podcasts and reports with members of the Climate Change Leadership initiative. Follow our youtube channel for talks and events with the Climate Change Leadership initiative at Uppsala University. Follow the CEMUS youtube channel for associated talks and events. Find resources and reports for climate justice and Just Transition here. Find resources and reports for the Swedish Carbon Budget work here. Find resources and reports for the work on universities and education here. Föreläsning: ”Laggards or leaders (bromskloss eller ledare); Paris, 2°C & the role for Sweden” av Kevin Anderson. Den hölls på Hotel Lysekil den 9 mars och publik var människor som hade samlats för att protestera mot Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Dagen efter deltog Kevin Anderson som vittne i Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar om Preems ansökan om utbyggnad. Mars 2020. Seminarium: Fossilfri välfärd och negativa utsläpp – vision, kollision eller tomma ord? Den 11 februari 2020 samlades forskare och beslutsfattare för att ta sig an dessa två centrala idéer i den aktuella klimatpolitiken: fossilfri välfärd och negativa utsläpp. Isak Stoddard, doktorand hos CCL och NRHU, var med i panel diskussionen. Report: Internationalisation and Sustainability The report below provides a brief exploration of the relationship…

A Green New Deal Beyond Growth
CEFO , Futures , New Posts / 6 November 2020

On the 3rd of November Riccardo Mastini joined the CEMUS research Forum via zoom. He started off with a very appreciated talk followed by a nice and interesting discussion. The talk is available below: Riccardo summarizes the talk as follows: The emerging political discourse of the Green New Deal postulates the need for an active role of the State in the economy to drive the ecological transition by deploying the power of public investment and coordination. However, a truly transformative Green New Deal must also move beyond the ‘growth paradigm’ by decreasing energy and material use in affluent countries, decommodifying the basic necessities of life, and democratizing economic production. The paper, with the same name as the talk, is available here Riccardo is a PhD Candidate at Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Autonomous University of Barcelona. He is a policy advisor for the international campaign Green New Deal for Europe. He is also a member of the academic collective Research & Degrowth and of the international network Wellbeing Economy Alliance. You can follow him on Twitter, Facebook, Youtube and LinkedIn. Helena Fornstedt, Coordinator Cemus Research Forum

Low carbon energy narratives and futures in Africa: Dissonant times?
CEFO , Futures , New Posts / 21 October 2020

On the 20th of Oct 2020, Yacob Mulugetta had a seminar at the CEMUS research Forum, titled “Low carbon energy narratives and futures in Africa: Dissonant times?”. Mulugetta is Professor of Energy and Development Policy at University College in London and among many other things he was Coordinating Lead Author of the Energy Systems chapter of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 5th Assessment Report. It was a very interesting talk and it raised many questions which led our discussions to last well into lunch. Professor Mulugetta’s talk is available here: You also find his own summary of the talk below: It is widely recognized that energy production and use is both a key reflection of the socio-economic landscape as well as a major driver of the climate challenge. Africa finds itself at the heart of a momentous global energy and climate conversation. The energy and development reality across the region evokes deep emotions about the importance of doing something about the scandal of energy poverty. As if this was not complex enough, there is a call for the region to chart out a new and responsible energy pathway: one that does not impact on the global climate system….