CCL är på plats i Visby under årets upplaga av politikerveckan i Almedalen.  Vi arrangerar ett flertal seminarier och samtal inom ramen för forskningsprogram som FairTrans och Navigate. Tematiken kretsar kring framtidens klimat- och miljöpolitik. Vi ställer breda frågor om hur Sverige ska kunna genomföra en rättvis omställning, vilken politik som behövs i skuggan av EU-valet samt mer specifika frågor om hur Sverige ska tackla extremväder i ett föränderligt klimat. På seminarierna diskuterar vi befintliga strategier och spanar in i framtiden med aktörer från politik, civilsamhälle, fackföreningar, myndigheter, näringsliv och forskning. Mer information om arrangemangen nedan.

Och nu då? Svensk miljöpolitik i skuggan av EU-valet

Inom forskningsprogrammet  “Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald” , kort Navigate, som finansieras av Naturvårdsverket (2022-00115) forskar vi på samtida och framtida strategier för att hantera sammanlänkade miljöproblem, framförallt utsläppsminskning och förlust av biologisk mångfald. Programmet syftar till att stärka kunskapen om hur strategier kan förbättras för att uppfylla miljömål och samtidigt undvika målkonflikter och främja synergier. Den 25 juni har vi bjudit in till rundabordssamtal för att diskutera framtidens svenska miljöpolitik i skuggan av EU-valet. Vi har bjudit in experter inom klimat- och miljöpolitik till ett samtal för att veta vad de vill se hända i politiken. Samtalet kommer användas som grund för vidare forskning i programmet.

Almedalsveckan hålls varje sommar i Almedalsparken i Visby på Gotland. Här samlas företrädare för intresseorganisationer och de svenska politiska partierna för att diskutera politik och samhällsfrågor.

Extrema klimathändelser – vilket klimatledarskap krävs?

Två seminarier arrangeras om extremväder och klimatledarskap tillsammans med Gabriele Messori, Professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Klimatet förändras snabbt och extrema klimathändelser visar att det brådskar att ställa om och anpassa samhället men vilka åtgärder är mest effektiva, vilket ledarskap krävs?

Det första seminariet arrangerar vi tillsammans med Maria Ivansson från Klimatkommunerna. Vi har bjudit in politiker från fyra klimatkommuner för att diskutera lokalt klimatledarskap. Frågorna handlar om vilka utmaningarna är i respektive kommun, vilka åtgärder som planeras och vilka förbättringar som behövs.

Seminariet äger rum 26/6 kl. 10:00-11:00 i sal ”D24” på Campus Gotland (Kaserngatan 1).
Länk till seminarium om den lokala nivån med Klimatkommunerna

Senare samma dag diskuterar vi extrema klimathändelser och klimatledarskap på nationell nivå med riksdagsledamöter från olika partier. Vi undrar vilken roll forskare och politiker ska ha i omställningen för att tackla extrema klimathändelser, vilka åtgärder som är effektiva samt hur begränsade resurser kan fördelas mellan insatser.

Seminariet äger rum 26/6 kl. 16:00-17:00 på ”Torget” på Campus Gotland (Kaserngatan 1).
Länk till seminarium om den nationella nivån med riksdagsledamöter.
Länk till webbsändning av seminariet.

Klimatomställningen – hur gör vi den både rättvis och verksam?

Inom ramen för forskningsprogrammet FairTrans, som finansieras av Mistra, arrangerar CCL ytterligare ett seminarium i Almedalen. Temat är hur vi kan skapa en verksam och rättvis klimatpolitik för att genomföra klimatomställningen. Det finns mer och mer kunskap om hur styrmedel bör formuleras och paketeras för att klara klimatmålen, men frågan är vad styrmedelspaket bör innehålla för att uppnå en snabb och rättvis omställning. På seminariet presenteras de perspektiv och den samsyn som växer fram inom forskningsprogrammet FairTrans, som grund för en dialog mellan representanter från riksdagen, fackliga organisationer och civilsamhället.

Seminariet äger rum 26/6 kl. 10:55-11:45 på ”Stora scenen” på TCO-landet (Strandgatan 19). Länk till seminarium finns här

Fler arrangemang kring klimatledarskap

Utöver de arrangemang vi anordnar, kommer CCL delta i ett flertal samtal och debatter som berör klimat, miljö, politik och vetenskap. Docent Mikael Karlsson kommer bland annat att medverka på följande: 

Text skriven av Anna Berg Grimstad, doktorand på CCL