Category: Kurser

New PhD course: Climate change leadership – from science and technology to fair policies for climate and biodiversity protection

Klimatledarskap: från vetenskap och teknik till rättvis policy för att klara samhällsmål för klimat och biologisk mångfald (5hp)

COURSE INFORMATION

Language of instruction: English
Course period: Spring 2024
Course structure: Campus teaching, Uppsala University

RECOMMENDED PREREQUISITES

One year of doctoral studies when the course starts is recommended.

LEARNING OUTCOMES

Upon completion of the course participants should be able to:

  • account for how knowledge about science and technology may be used in fair policy-making, for the roles of science-based advice, and the interactions between science and norms;
  • account for how science denial and various advocacy actors may influence research, researchers, the public understanding of science, and policy processes;
  • demonstrate familiarity with ways and means for scientists to shoulder leadership for mitigating and counteracting science denial in communication and science-based advise;
  • analyse and critically discuss political, economic and social instruments and their synergies and barriers for climate change mitigation and biodiversity protection;
  • analyse and critically discuss leadership, policy-making and policies for achieving public goals for at least climate change mitigation, biodiversity protection and chemicals management and resource use
Photo by Tania Malréchauffé on Unsplash

LEARNING OUTCOMES FOR DOCTORAL DEGREE 

The course promotes at least the examination goals A1 (by offering in-depth application of the course content in an essay linked to a theme of the doctoral project), B1 and B2 (critical assessment of emerging new and complex topics), B6 (societal development and the learning of peers), and C2 (the role of science in society).

COURSE CONTENTS

Science and technology play a fundamental role for the achievement of the sustainable development goals, not least when it comes to environmental objectives linked to e.g. climate change, biodiversity loss and chemicals pollution. However, the role of science and technology in society, as well as various policies for fair transformation, are questioned from different viewpoints and knowledge always interacts with norms in complex societal processes. Senior scientists as well as PhD students often stand in the middle of this. They would consequently benefit from enhanced awareness of what science says about the science-policy landscape generally and in their specific fields, and from critical reflections and practice on how to manoeuvre in order to uphold scientific integrity while at the same time shouldering responsibility and leadership that foster sustainable development goals.

On this basis the course is organised around six workshops with lectures, seminars and practical exercises at campus focusing on the following themes, content, theories and practical skills:

  • I: Science, technology and justice: Expertise and justice in science and technology, sustainability science, STS; lecture and reading exercise, case study on bioenergy (2 days, 10 hours, March 5-6, outside of Uppsala with overnight stay*).
  • II: Science denial and how to counteract it: Environmental science denial; hallmarks of scientific leadership; environmental communication; media, and advocacy; deliberation and participation theories; case study: features of climate denial in Sweden practical exercise: PhD students in dialogues and debates; (2 days, 10 hours, March 19-20, Uppsala, on campus)
  • III: Fair transformations: Political theory and climate justice; norms in economic theory; social theories on risk and globalisation; case study: linkages between participants’ PhD projects and potential sustainable transformations. (1 day, 5 hours, April 11, Uppsala, on campus)
  • IV: Policies, decisions and institutions, Part I: Climate leadership and biodiversity protection – rapid local, national and global proliferation of strategies and policies for synergies that bridge climate mitigation, adaption and biodiversity protection. Part II: Policies, decisions and institutions: Sustainability and the resource nexus – challenges and interactions of e.g. minerals extraction and energy transformation, and the tensions between global SDGs and climate governance; case study: linkages between PhD projects and environmental policies. (4 days, 20 hours for Part I and II, April 16-17 and April 23-24, Uppsala, on campus )
  • V: Presentation of essays: Course participants will be examined through an essay that will link each participants’ doctoral project to a theme in the course. Presentation, opposition and group discussions. (2 days, 10 hours, May 21-22 outside of Uppsala with overnight stay*)

*board and loging costs on retreat days are covered

Students will invest additional time (ca 2 weeks worktime) for reading and preparation of cases and their essay and presentation.

 

INSTRUCTION

The course is transdisciplinary and consists of six workshops (of which three are two day-gatherings), each comprising a combination of lectures and seminars with case scenarios in which the students will link knowledge to their own area of research to the course themes. Lectures are given and seminars are supervised by the new Uppsala University Zennström Professor in Climate Change Leadership, other senior lecturers and researchers at CCL and NRHU, and guest lecturers from other universities in Sweden and beyond (the latter online). Ample opportunities are provided for active student participation and critical reflection. Participation in seminars and lectures is compulsory.

ASSESSMENT

Each student is assessed through a written essay.

COURSE EXAMINER

Zennström Visiting Professor, Stacy VanDeveer, stacy.vandeveer@geo.uu.se

DEPARTMENT WITH MAIN RESPONSIBILITY

Department of Earth Sciences

CONTACT PERSON/S 

Associate Professor Mikael Karlsson, mikael.karlsson@geo.uu.se

APPLICATION

Submit the application for admission to: judith.lundberg-felten@geo.uu.se
Submit the application not later than:  20 January 2024

Öppna Kurser i Klimatledarskap

Digitala kurser utan förkunskapskrav och öppna för alla.

Klimatledarskap

Klimatförändringar skapas av och påverkar mänskligheten på negativa sätt. Klimatledarskap handlar om individers, gruppers, sektorers eller hela samhällens förmåga att bidra till och verka för en rättvis, gynnsam och effektiv omställning med fokus på miljö- och klimatmålen. Enheten för klimatledarskap (CCL) vid Uppsala universitet är en forskargrupp som utifrån ett tvärvetenskapligt sätt arbetar med frågor som rör klimatledarskap. Forskning och utbildning omfattar analyser, metoder och konsekvenser av miljö- och klimatpolitiken.

Under november/december 2023 erbjuder vi öppna seminarieserier kring fyra olika teman inom klimatledarskap. Varje serie består av tre samtalsträffar online på var 45 minuter vardera och mötena sker under lunchtid. Träffarna inleds med ett föredrag som följs av samtal mellan alla deltagare.

Klimatomställning – en möjlighet för näringslivet

Start 29 nov, kl. 12.00-12.45

Hur utmanar klimatförändringen svenska företag? Vilka möjligheter kan klimatförändringen å andra sidan skapar?

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som funderar på klimatförändringens inverkan på svenska företag.

Anmäl dig senast 29 november!
Läs mer och anmäl dig här.

Går det att skapa acceptans för klimatpolitiken?

Start: 28 nov kl 12.00-12.45

Vilken roll spelar demokratin för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik? Vilka faktorer påverkar social acceptans av klimatpolitiska styrmedel?

Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän från nationell till kommunal nivå, som har ett intresse för klimatpolitik och demokratifrågor.

Anmäl dig senast den 28 november!
Läs mer och anmäl dig här.

Klimatpolitik och demokrati inom ramen för en koldioxidbudget

Start: 27 nov, 12.00-12.45

Hur kan en rättvis koldioxidbudget utformas? Vilka klimatpolitiska styrmedel behövs och vilka är konsekvenserna för demokratin?

Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän från nationell till kommunal nivå, som har ett intresse för klimatpolitik och demokratifrågor.

Anmäl dig senast den 27 november!
Läs mer och anmäl dig här. 

Engaging with climate change scepticism (In English)

Start: 27 Nov 12.00-12.45.

What drives climate change scepticism? Where do we encounter it? What can we do about it? This series is for those of you who are interested in or engaged in the social, political and economic aspects of climate change.

Register 27 November at the latest!
Read more and register here. 

Ta nästa steg

Om du är intresserad av mer djupgående kurser kan våra nya livslångt lärande kurser som ges från våren 2024 vara något för dig. Till skillnad från våra Öppna kurser här ovan, som är tillgängliga för alla, krävs det att du har grundläggande behörighet för universitetsstudier för att kunna anmäla dig till våra livslångt lärande kurser. 

Nya kurser för livslångt lärande i klimatledarskap

Under våren 2024 kommer vi på CCL att hålla i två nya kurser för livslångt lärande i klimatledarskap. Kurserna ges på distans och på kvällstid. Anmäl dig senast 16 oktober 2023.

Vad är kurser i livslångt lärande?

Livslångt lärande (LLL) är en satsning för att ge personer i yrkeslivet möjlighet att läsa fristående kurser vid universitetet. Våra LLL-kurser hålls på kvällstid på distans (Zoom) med en till två träffar per vecka.  Exakta veckodagar och tid kommer vi att meddela senare under hösten.  Studietakten är 25% och kurserna pågår under två månader. I våra nya kurser inom klimatledarskap ingår både föreläsningar, seminarier och ett individuellt projektarbete. Under projektarbetet jobbar du som kursdeltagare med ett eget projekt som ger dig relevant kunskap och/eller kan tillämpas eller utvecklas vidare inom din yrkesverksamhet.  Du får mest ut av kursen om du har arbetslivserfarenhet, men det går även att anmäla sig och delta om du saknar det, så länge du har grundläggande behörighet. Läs mer om våra två nya kurser nedan.

Klimatledarskap i näringslivet (3hp)

Kursen Klimatledarskap i näringslivet vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som är intresserad av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatarbetet medför för svenska företag och för samhället i stort.

Genom föreläsningarna kommer du att skaffa dig kunskap om klimatförändringar, orsaker till klimatpåverkan, möjliga effekter på miljön och tänkbara konsekvenser i samhällets olika sektorer, bland annat för företag. Du kommer att diskutera möjligheter och utmaningar med klimatarbetet inom näringslivet och vi belyser åtgärder som är relevanta för näringslivet, samt potentiella metoder för att motverka utsläpp i dag och i framtiden. I ditt individuella, skriftliga projektarbete som ingår i kursen kommer du att undersöka ditt företags klimatarbete med olika metoder.

Kursen pågår från 15 januari till 17 mars 2024 och ges på distans. Anmäl dig till kursen här.  Efter att du har blivit antagen behöver du registrera dig på kursen.  Denna kurs ger dig tre högskolepoäng.

Klimatledarskap i politik och förvaltning (3hp)

Kursen Klimatledarskap i politik och förvaltning vänder sig till dig som är verksam i kommuner, regioner, myndigheter eller inom politiken, som tjänsteman eller förtroendevald, och som är intresserad av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatpolitiken medför för samhället. Denna kurs behandlar både samhällsvetenskapliga förklaringar till klimatpolitikens utmaningar, vilken roll som demokrati och rättviseaspekter spelar för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik och hur klimatpolitiska styrmedel kan vara utformade för att ha störst möjlighet att bli socialt accepterade.

Genom kursens föreläsningar skaffar du dig först grundläggande kunskap om klimatförändringar, orsaker till klimatpåverkan, möjliga effekter på miljön och tänkbara konsekvenser i samhällets olika sektorer. Du kommer att lämna kursen med kunskap om klimatfrågor och hur dessa hanteras strategiskt bland beslutsfattare på olika nivåer. Dessutom kommer du att kunna redogöra för den svenska klimatpolitiken och dess betydelse inom sektorer såsom energi, transporter, jord- och skogsbruk. Vi diskuterar även klimatpolitik och politik inom andra relevanta områden i Sverige, EU och internationellt, inklusive rättsliga och ekonomiska styrmedel.  Du kommer att beskriva och analysera effektiva, accepterade, rättvisa och demokratiska klimatpolitiska strategier och styrmedel för att förstå dig på samhällets reaktion på styrmedel och vilka aspekter som påverkar acceptans. I ditt individuella, skriftliga projektarbete utvecklar du ett förslag för ett klimatinriktat styrmedel och belyser dess möjligheter och begränsningar.

Kursen pågår från 18 mars till 2 juni 2024 och ges på distans. Anmäl dig till kursen  här.  Efter att du har blivit antagen behöver du registrera dig på kursen. Denna kurs ger dig tre högskolepoäng.

Om du har frågor om våra kurser, kontakta gärna judith.lundberg-felten@geo.uu.se