Under våren 2024 kommer vi på CCL att hålla i två nya kurser för livslångt lärande i klimatledarskap. Kurserna ges på distans och på kvällstid. Anmäl dig senast 16 oktober 2023.

Vad är kurser i livslångt lärande?

Livslångt lärande (LLL) är en satsning för att ge personer i yrkeslivet möjlighet att läsa fristående kurser vid universitetet. Våra LLL-kurser hålls på kvällstid på distans (Zoom) med en till två träffar per vecka.  Exakta veckodagar och tid kommer vi att meddela senare under hösten.  Studietakten är 25% och kurserna pågår under två månader. I våra nya kurser inom klimatledarskap ingår både föreläsningar, seminarier och ett individuellt projektarbete. Under projektarbetet jobbar du som kursdeltagare med ett eget projekt som ger dig relevant kunskap och/eller kan tillämpas eller utvecklas vidare inom din yrkesverksamhet.  Du får mest ut av kursen om du har arbetslivserfarenhet, men det går även att anmäla sig och delta om du saknar det, så länge du har grundläggande behörighet. Läs mer om våra två nya kurser nedan.

Klimatledarskap i näringslivet (3hp)

Kursen Klimatledarskap i näringslivet vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som är intresserad av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatarbetet medför för svenska företag och för samhället i stort.

Genom föreläsningarna kommer du att skaffa dig kunskap om klimatförändringar, orsaker till klimatpåverkan, möjliga effekter på miljön och tänkbara konsekvenser i samhällets olika sektorer, bland annat för företag. Du kommer att diskutera möjligheter och utmaningar med klimatarbetet inom näringslivet och vi belyser åtgärder som är relevanta för näringslivet, samt potentiella metoder för att motverka utsläpp i dag och i framtiden. I ditt individuella, skriftliga projektarbete som ingår i kursen kommer du att undersöka ditt företags klimatarbete med olika metoder.

Kursen pågår från 15 januari till 17 mars 2024 och ges på distans. Anmäl dig till kursen här.  Efter att du har blivit antagen behöver du registrera dig på kursen.  Denna kurs ger dig tre högskolepoäng.

Klimatledarskap i politik och förvaltning (3hp)

Kursen Klimatledarskap i politik och förvaltning vänder sig till dig som är verksam i kommuner, regioner, myndigheter eller inom politiken, som tjänsteman eller förtroendevald, och som är intresserad av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatpolitiken medför för samhället. Denna kurs behandlar både samhällsvetenskapliga förklaringar till klimatpolitikens utmaningar, vilken roll som demokrati och rättviseaspekter spelar för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik och hur klimatpolitiska styrmedel kan vara utformade för att ha störst möjlighet att bli socialt accepterade.

Genom kursens föreläsningar skaffar du dig först grundläggande kunskap om klimatförändringar, orsaker till klimatpåverkan, möjliga effekter på miljön och tänkbara konsekvenser i samhällets olika sektorer. Du kommer att lämna kursen med kunskap om klimatfrågor och hur dessa hanteras strategiskt bland beslutsfattare på olika nivåer. Dessutom kommer du att kunna redogöra för den svenska klimatpolitiken och dess betydelse inom sektorer såsom energi, transporter, jord- och skogsbruk. Vi diskuterar även klimatpolitik och politik inom andra relevanta områden i Sverige, EU och internationellt, inklusive rättsliga och ekonomiska styrmedel.  Du kommer att beskriva och analysera effektiva, accepterade, rättvisa och demokratiska klimatpolitiska strategier och styrmedel för att förstå dig på samhällets reaktion på styrmedel och vilka aspekter som påverkar acceptans. I ditt individuella, skriftliga projektarbete utvecklar du ett förslag för ett klimatinriktat styrmedel och belyser dess möjligheter och begränsningar.

Kursen pågår från 18 mars till 2 juni 2024 och ges på distans. Anmäl dig till kursen  här.  Efter att du har blivit antagen behöver du registrera dig på kursen. Denna kurs ger dig tre högskolepoäng.

Om du har frågor om våra kurser, kontakta gärna judith.lundberg-felten@geo.uu.se