Category: COP26 Live (Page 1 of 2)

COP26: Framsteg som inte räcker

Efter drama i slutskedet är nu de viktigaste besluten på klimatmötet i Glasgow fattade. Besluten innebär flera viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken. Men de räcker inte för att nå klimatmålen.

For English click here

När det gäller utsläppsminskning så finns klara skrivningar om vikten av att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, vilket i praktiken innebär en skärpt tolkning av målen i Parisavtalet. Länderna ska framöver skärpa sina nationella planer oftare och koordinerat. En ny kvantifiering om behovet av att minska utsläppen av koldioxid med 45 procent mellan 2010 och 2030 är inskriven. Kolanvändning och subventioner till fossila bränslen ska minskas, ett konstaterande som tidigare saknats i klimatavtalen. Mötet enades också i frågan om hur utsläppshandel i linje med Parisavtalet ska genomföras.

Utöver själva överenskommelsen har grupper av länder enats om åtgärder som rör bland annat metanutsläpp, avskogning och kolkraft. Flera länder har också flyttat fram sina positioner, mest betydelsefullt är Indiens utfästelser. Överlag så fanns ofta en god vilja till förhandlingar och samverkan.

Dessa beslut och löften gör i bästa fall att den globala uppvärmningen på sikt stannar vid 1,8-1,9, enligt preliminära beräkningar. Det är en stor förbättring jämfört med hur det såg ut före mötet och särskilt jämfört med läget då Parisavtalet antogs.

Men framstegen räcker inte alls för att klara 1,5-gradersmålet. Utsläppen måste minska långt mer och avsevärt snabbare än vad som pekats ut. FN-besluten i Glasgow är också helt beroende av nationellt genomförande, men det är förstås alltid givet vid internationella överenskommelser. Alla länder måste nu göra långt mer.

Genomförandet i nationer och landgrupperingar behöver dessutom ske med högre ambitioner än vad som uttrycks i överenskommelsen. Exempelvis är skrivningarna om såväl kol och subventioner, som utsläppshandel klart svaga. Olika länder blockerade i olika frågor. Kol och subventioner till fossila bränslen behöver fasas ut helt. Det är något som alla länder kan göra även utan FN-beslut. Och regler för utsläppshandel går också att förbättra.

I frågan om finansiering till utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder har mer resurser skjutits till inför och under mötet och nya utfästelser är gjorda, inte minst att dubblera finansieringen till klimatanpassning. Mötet tog också vissa steg framåt för att hantera frågan om ersättning för klimatskador i s.k. utvecklingsländer som uppstår även om klimatanpassning har skett.

Men också på dessa punkter är överenskommelsen långt ifrån tillräcklig. Målet om 100 miljarder dollar i årlig klimatfinansiering vid år 2020 är ännu inte uppfyllt. Den siffran är dessutom en hel storleksordning för låg. Någon effektiv process för att hantera frågan om skadeersättning blev heller inte av, än mindre någon finansiering att tala om. De länder som påverkar klimatet minst är värst drabbade, medan de som framförallt orsakar skadorna inte är beredda att betala de kostnader som uppstår. Det står klart att Glasgowmötet innebär framsteg. Men det är också tydligt att överenskommelsen blev ganska svag i flera frågor som låg på bordet. Och det är ännu tydligare att framstegen inte alls räcker. Det finns därför gott stöd för att vara kritisk och det är djupt oetiskt att de s.k. utvecklade länderna inte bjuder till mer. Men trots oenighet i flera frågor, och trots att vissa länder satte sig på tvären i enskilda frågor, så är världen faktiskt enig om vikten av att accelerera klimatarbetet.

COP26 Live: Nearing Gavel Time

As we near the close of COP26 let’s take stock of the core changes this afternoon:

 • G77 and China have conceded on the Glasgow Loss and Damage facility. Speakers from these blocs and the LDCs, Ailac, AOSIS and Africa Group spoke regretfully in their interventions but highlighted that going forward with a text was more important.
 • Doubled adaptation finance was highlighted as one of the key successes, as well as the inclusion of ratcheting ambition every year.
 • The draft continues to refer to fossil fuels in text and coal is mentioned in particular with regards to phase outs.
 • Ongoing discussions over the language surrounding “phase out” and coal, driven by India on the grounds of subsidies supporting access to fuel for low income populations.

Alok Sharma asserts that the conclusion is imminent and COP26 will be closed this afternoon. Ongoing discussions on the floor, colloquially known as “huddles”, continue however, so delays may continue.


Follow us live on twitter for direct updates throughout the afternoon.

Watch this afternoon’s closing plenary

COP26 Live: Civil Society anxious in final hours

Chair of COP26 Alok Sharma continues to press that later this afternoon a draft will be agreed upon and COP26 closed. Civil society giants such as Climate Action Network International, however, sees ongoing deliberation around several of their core concerns.

The Cover Decision

LOSS AND DAMAGE

Loss and Damage is headlining as a clear division, with activists and many policy advisers and environmental lawyers calling for unity in face of strong pressure. British environmental lawyer and climate policy expert at the UNFCCC, Farhana Yamin calls for leadership from LDC countries on this issue to “save COP26” . With so much evidently on the line where Loss and Damage is concerned, and given the appeals from the likes of Tuvalu and Kenya in the Stocktaking plenary yesterday, it is hard to see that consensus will be reached any time soon.

Mohamed Adow, climate policy expert and director of Nairobi-based climate change thinktank “Power Shift Africa”, took a harder line towards these negotiations, accusing wealthier countries of avoiding responsibility.

COAL PHASE OUT AND FOSSIL FUEL SUBSIDIES

India has raised concern over the language surrounding coal phase outs, with support from other parties. Ongoing discussions on this issue continue.

Article 6

The biggest huddle taking place was on Article 6 with two key issues emerging. Firstly, reinserting the REDD+ language into the text, something the Rainforest nations want, but the US and others appear to oppose. Secondly, how to handle ‘Share of Proceeds’ under 6.2. Kerry reportedly told AGN and G77 negotiators to drop this as as sticking point, for fear it would collapse the deal. In return, he offered to double adaptation finance. The G77 is apparently now meeting to discuss what is on the table.

Adaptation Finance

No agreement yet reached.


The Mood

Much action on social media as speculation mounts and concerns hit peak levels. Civil society and observers sit in the overflow plenary watching screens to follow debates and negotiations live and in parallel. The speculation and ongoing frustration at accessibility has questions rising over the nature of these negotiations and inclusivity. Policy adviser and climate justice strategist, Alex Rafalowicz, summarises his views:

Follow the twitter thread from CCL coordinator, Isabel Baudish, for commentary and live updates.

COP26 Live: Two key changes in Saturday morning draft

It’s Saturday morning in Glasgow and the third edition of the COP26 cover decision is out. The latest amendments can be tracked here.

Loss and Damage

A previously proposed “Glasgow Loss and Damage Facility” is absent from the latest draft. Facility appears to have been replaced with “dialogue”. Responses on social media from civil society shows a “deep concern“. First Zennström Professor in Climate Change Leadership, Doreen Stabinsky, considers these talks to have now essentially collapsed, with pushback reportedly coming from both EU and USA:

Changed Language on Fossil Fuels

Language on fossil fuels remains in this draft, but language surrounding them appears to be less ambitious (bold emphasis our own):

Calls upon Parties to accelerate the development, deployment and dissemination of
technologies, and the adoption of policies, to transition towards low emission energy systems,
including by rapidly scaling up the deployment of clean power generation and energy
efficiency measures, including accelerating efforts towards the phase-out of unabated coal
power and inefficient fossil fuel subsidies, recognizing the need for support towards a just
transition;

On top of the changes in the second draft that qualified coal phase out with ‘unabated,’ and fossil fuel subsidies with ‘inefficient’ subsidies, the third draft has changed ‘accelerating the phaseout’ to ‘including accelerating efforts towards the phase-out’.

COP26 Live: Loss & damage make or break issue in new draft

Delegates, media and observers are now digesting the new texts, which hit the ground after a long night of over-time negotiations in Glasgow. Things have moved, but the crucial question is if they have moved enough. The US and EU still seem to resist clear finance to loss and damage, apart from technical assistance, making it a possible make or break issue at COP26.

The new texts, floated this morning, have moved on several key items: Finance for adaptation, loss and damage and article 6, on carbon markets.

On adaptation the cover texts now say that finance should at least double until 2025, compared to 2019. This is a step forward from the perspective of developing nations, but 2025 might be regarded as to late and the texts arguably still lacks clarity and a high-level mechanism to ratchet up finance to adaptation.

On loss and damage there is no decision on finance apart from technical assistance. Instead of establishing a new finance mechanism the cover texts suggest deciding to establish a dialogue. This is clearly weaker than what has been demanded by the block of small islands (AOSIS), LDCs and the larger group of developing nations (G77+China), making loss and damage the possible make or break issue in Glasgow.

On article 6 and carbon markets things have moved on some items, while not on others. Some heavily criticized loopholes, like having a two tier system with possible double counting, have been taken away, making cancellation of some carbon credits mandatory. The text also states that a new independent grievance mechanism should be established. On the other side old Kyoto credits can still be used, and critics still feel that the texts give too much room for cheating. A deal could be on it’s way, but it’s probably not there yet.

Finally, the calls to phase out ‘unabated’ coal power and ‘inefficient fossil fuel subsidies’ are still in the cover texts, but the texts now include ‘recognizing the need for support toward a just transition’, an inclusion which arguably is well motivated.

Parties will share their views at a stocktaking plenary scheduled for noon, with the UN hosts hoping to conclude the UN meeting in late afternoon. But it all depends on the reactions to the new drafts from key negotiation blocks…

COP26 Live: Finance key as negotiations run into overtime

UN climate negotiations in Glasgow are now running on overtime – as usual. COP26 was scheduled to end on Friday at 6 pm, but is now expected to last until Saturday afternoon. The day in Glasgow has exposed the differences on the new proposed texts for an agreement, centered on finance, in particular for adaptation and loss and damage, and rules for carbon markets.

As usual, the release of new text proposals on Friday morning was followed by a stocktaking in the afternoon, where countries and blocks of countries presented their views.

As for mitigation and the parts of the texts covering the need to ratcheting up pledges and climate action in the coming years, in order to keep the 1.5℃ target “alive”, there seem to be an emerging consensus. The new texts are defended by big players among the developed world – the EU, the US, Canada – vulnerable countries like small islands (AOSIS), the least developed countries (LDC) and the so called High Ambition Coalition.

European commissioner Frans Timmerman drew applause during the plenary by showing a picture of his one year old grandchild, emphasizing the need to pursue the 1.5℃ target and “avoiding a future which is unlivable”. He also admitted that rich nations have failed on delivering money to developing nations and claimed that the EU would step up on climate finance. 

US climate envoy John Kerry emphasized the need to reduce emissions by 45 percent during this decade and insisted that the texts on mitigation should not be watered down. He also admitted that the US was responsible for a large share of global emissions and called fossil subsidies “the definition of insanity”, needed to be phased out.

Other parties, like AOSIS and Norway, criticized that the unique mentioning of fossil fuels and call to phase out of coal and fossil fuel subsidies had been watered down and reframed to ‘unabated’ coal and ‘inefficient’ fossil fuel subsidies. The new words are probably demands from key fossil fuel dependent nations like Saudi Arabia.

Leaving mitigation as it is, the crucial remaining differences for an agreement in Glasgow are now on finance and on article 6, defining the rules for carbon markets and use of carbon credits.

African nations and the large block of developing countries and emerging economies, G77+China, underlined that the language on finance, and in particular on adaptation and loss and damage, is too weak and that increased ambitions on mitigation should be paired with increased ambition on finance and adaptation, in an equitable manner in line with the Paris Agreement, meaning that developed nations should take the lead. Frustration on missed promises by developed nations to deliver 100 billion dollars in climate finance by 2020 is still hovering over COP26.

LDC, AOSIS and representatives of small islands insisted on faster scale up of finance for adaptation, and AOSIS called finance for loss and damage a necessity for a deal in Glasgow. Many speakers also questioned why a recent proposal for a new financial mechanism for loss and damage, raised by G77+China, was absent in the text. As it stands, proposed finance for loss and damage only covers technical assistance, a fact which got Kenya’s representative to lash out: “We don’t need consultants flying around giving us advice. We need a real financial mechanism for loss and damage.”

So far, the EU and the US are holding back, both on demands to substantially raise finance on adaptation in the coming years and on the demands for a new financial mechanism for loss and damage. 

The demands for scaled up finance on adaptation and a financial mechanism for loss and damage from developing nations are both understandable and reasonable, Jens Ergon at CCL Uppsala University says. We are not talking about cash on the table in Glasgow, but trustable promises to deliver in the upcoming years. These issues, together with divergent views on carbon markets, are the key issues to solve in the hours to come.

Divergence on article 6 and carbon markets caused a stalemate at the last COP in Madrid two years ago, and could potentially do it again. AOSIS, G77+China and other groups demands that carbon markets should deliver “real emission reductions”, with mandatory cancelations of old carbon credits, while others, including Japan and the US, support a voluntary and less rigorous framework.

During Friday representatives of civil society criticized the new text for being too weak on many points, staging a walk-out of the COP26 and presenting a joint declaration with demands on the outcome. During a press conference in the afternoon the directors of Greenpeace, Oxfam and the umbrella organization Climate Action Network zoomed in on the same contested issues still under intense negotiations: Lack of finance for adaptation and loss and damage and the risk for skewed carbon markets.

New texts are supposed to be issued during the night and made available around 8 am in Saturday morning, followed by a new short stocktaking before 10 am and formal plenaries in Saturday afternoon. If they can resolve the differences, however, remains to be seen. If not, negotiations could potentially go on well into the weekend.

COP26 Live: New draft as UN talks heads for overtime

After a long night of intense negotiations new texts for a possible agreement in Glasgow appeared at 7.13 on Friday morning. Reactions are mixed, with the cover text strengthened in key areas like finance, but diluted in others. While many observers view it as a step forward, international NGO:s slams it as too weak, with various groups staging a walk-out of the negotiation center by midday. Crucially it remains to be seen how the new texts are received among parties. As it seems, a bunch of key issues remain to be solved, and participants are preparing for a long final day, with negotiations likely to slip over well into the weekend.

The ball is still in play, but despite strengthened language on various points, ambitions need to increase substantially, says Jens Ergon, at CCL Uppsala. Words on fossil fuels and to ratchet up ambitions has to remain undiluted, as a minimum. And in particular we would like to see enhanced ambitions on the key issue, in negotiations and reality, of financing. The coming hours will be crucial, he adds.

From a positive perspective, words on finance and adaptation have been strengthened, and the hope to ratchet up mitigation ambitions in the next few years, clinging onto hope for the 1.5 degree target, remains in the cover text, including a new UN work program to scale up emission cuts.

However, much of the wordings on finance and adaption are only possible landing zones, with intense negotiations going on about what they actually means. The mentioning of coal and fossil subsidies remains, but in a diluted form, now referring to ‘unabated’ coal and ‘inefficient’ fossil fuel subsidies – creative languages for allowing for coal power plants utilizing CCS and fossil fuel subsidies directed to keep prices of fuel low in many countries. As for loss & damage, frustrations remains, as clear words on finance, not just for technical assistance, is missing, and a proposal for a new finance mechanism by G77+China has been left out of the text. Also, deals on article 6 (carbon markets) and other unresolved issues are yet to be seen, with differing positions remaining, not the least on carbon markets. A first stocktaking plenary on the new texts are to begin early in the afternoon, giving a more clear view on how different parties view the development.

Loss and Damage – The Litmus Test for COP26?

Background

Over the past decade alone, extreme weather and climate-related disasters have resulted in the deaths of more than 410 000 people. The UNFCCC defines as the harms that stem from a combination of these sudden-onset events and slow-onset processes (like sea level rise) as ‘Loss and Damage’ (L & D). Sudden onset process include the lkes of flooding and wildfires, whilst slow-onset include the likes of sea level rise. Consequences of the both can include loss of land, life and large scale migration. However, it’s crucial to recognise that a fundamental part of Loss & Damage is also the loss of identity and culture.

There were a number of expectations for the Glasgow summit to unlock the political stagnation that has mired Loss and Damage talks in previous years, to meet the needs of the climate vulnerable, in the form of specific finance and compensation, technical support capacity building; and averting or at least minimising, further loss and damage. Loss and Damage has been a sticking point when framed in the context of climate debt, climate justice and moral responsibility – vulnerable countries argue that much like the context of war reparations, financial compensation is due them, due to the historical responsibility of the Global North in contributing to climate change. Many nations in the Global North however, have been resistant to making such financial contributions, fearing it will open them up to unlimited claims for damages. One important consideration for many Loss and Damage advocates here is that these contributions are not framed as charity handouts, but moreover, the paying of a debt.

The critical elements that were tabled for Loss and Damage talks during Glasgow included operationalising the Santiago Network on Loss & Damage (SNLD), a process led by G77 and China. Established in COP25 as a mode of offering technical support to non-Annex 1 countries, going into SNLD required definition and substance, in the form of a clear structure, mode of governance, financial feed, clear set of activities and communication. Another focus was to decide where to legally ‘store’ the COP19 Warsaw Implementation Mechanism (WIM) for Loss & Damage which has legal and practice ramifications for accountability and transparency. The call to label L & D as a permanent agenda idea since COP23 will continue, in quest to provide greater discussion space for L & D.  Advocation has also been made to include L&D as a core element in every country’s climate plan, in the same ways as NDCs are.  

And then the million (s) dollar question included  sourcing adequate and secure financing arrangements for Loss and Damage, through avenues including but not limited to Green Climate Fund. It is estimated that by 2030 the costs of L & D will be conservatively in the realm of 580 billion per year. L & D has typically received far far less financial support compared with adaptation finance, which in terms still receives vastly less than mitigation finance. The push from developing a call to establish a compensation fund for Loss & Damage has long been called for by vulnerable countries and civil society where, for example, high emitters (state and non state actors) would pay into a compensation fund. The campaign #PayUp4LossandDamage has been one of the strongest campaigns and focus points in Glasgow, something that many in corridors have reflected as quite the turn around in recent years,

So, heading into the final hours of COP26, or so we hope, where are we on Loss and Damage and what is the crux of the deals that need to be struck in the coming day? Here are the key takeaways.

The Outcomes we know

When it comes to form and function of the SNLD, the functions are agreed, but the form has been deferred to June intersessional. WIM governance questions remain contentious, with a tension over whether the WIM should be ‘stored’ under the COP (the preference of the G77 and ) or CPA (Paris Agreement, the preference of many in the Global North). Where the WIM is stored holds repercussions for accountability mechanisms. These decisions have been deferred to COP27.

When it comes to finance, Scottish Prime Minister Nicola Sturgeon headlined COP26 early on with a 1 million pound fund pledge exclusively for Loss and Damage, only to double that figure on Thursday evening. However despite the vastly popular reception from SIDs, LDCs and civil society, she cuts a lonely figure with this pledge – no other countries have followed suit.

The Outcomes still in Play

The G77 and China have tabled what is being referred to as ‘Glasgow Loss and Damage facility,’ a financial facility that would money would flow into. This would act as a delivery vehicle for funds raised now and into the future. There has been support from 130 nations, who in turn represent 85% of the global population. However, there has been significant push back behind closed doors from the likes of the EU and US. The initial draft of the so called COP26 cover decision text, which tables the key conference outcomes of this COP, initially explicitly referred to this facility. However, in the second iteration this reference was removed, to the dismay of many.

Discussions around how to separate financial flows between a. funding the coordinating body for L & D finance b. funding the actual L & D reparations themselves have been a source of debate and delay.

In a tale of good news, Philanthropists have offered funds to initiate any prospective Loss and Damage Facility, taking the responsibility for reparations beyond that of solely state actors. This sum is just the tip of the iceberg, and should by no means assuage the responsibility of state actors in financing Loss and Damage, nor structural mechanisms that see it built into long term agreements and commitments.

One thing is clear going into the weekend. As the negotiations run further and further overtime, this becomes more and more of an inclusivity concern, a concern that has plagued COP26. For those with pre-booked travel, high rebooking costs and visa extentions blocking many wiht most at stake from staying longer.

With both sides of the able strongly drawing lines, when the final ball lands remains to be seen.

More to come…

You can read more about Loss & Damage at COP26 here and here.

COP26 Live: US-China deal give surprise turn in Glasgow

Wednesday evening saw one of the most surprising developments during COP26, when giant emitters and political contenders US and China announced a joint agreement to enhance climate action. The deal breaks the trenches in Glasgow and could boost the odds for a positive outcome at COP26, and potentially also for climate action in the years to come.

The US-China deal was presented with short notice during two consecutive press conferences by US climate envoy and former secretary of state John Kerry and China’s climate envoy and former climate minister Xie Zhenhua.

According to Kerry and Zhenhua, US and China have worked on the agreement for ten months, during some 30 virtual meetings since the beginning of the year. The 16-point agreement covers a number of areas where the two global top emitters and major economies will cooperate in order to enhance ambitions and accelerate climate action, from deployment of renewables and electrification to CCS and slashing methane emissions.

The deal underlines the importance of rapidly closing the ambition gap in order to reach the goals of the Paris Agreement and keep the 1.5-degree target alive. The text reiterates the ambition of the Biden administration to make US electricity “100% carbon pollution-free” by 2035, while China promises to “phase down coal consumption during the 15th Five Year Plan and make best efforts to accelerate this work.” The 15th Five Year Plan means the period from 2026-2030, indicating that China seems to count on peaking coal emissions by 2025 and reduce them thereafter. The two countries also say that they intend to establish a “Working Group on Enhancing Climate Action in the 2020s.”

Views on the deal are split between observers, with some underlying it’s importance as a potential game changer, while others view it as a negotiating spectacle. Many of the items in the joint declaration were present already in a statement made by China and the US when Kerry and Zhenhua met in Beijing in April, while other parts, as the plan to slash methane emissions, are new and more elaborated. The deal was first handed out as a simple Google-document after the press conferences, giving the impression of an event not planned for a long time.

The deal includes several statements about the COP26 negotiations, such as to “pursue efforts to limit it to 1.5 degrees C” and “taking ambitious action during this critical decade to keep the above temperature limit within reach, including as necessary communicating or updating 2030 NDCs and long-term strategies”. The two countries also state that they will “work cooperatively to complete at COP 26 the implementing arrangements (“rulebook”) for Articles 6 and 13 of the Paris Agreement, as well as common time frames for NDCs.” Both countries say that they “intend to communicate 2035 NDCs in 2025”. Nothing concrete, however, is mentioned on crucial issues such as ramping up finance for developing countries.

While the ‘Glasgow Declaration’ to some extent is similar to previous statements issued by the two countries, it is important to not underestimate the potential impact on the negotiations this new statement may have in the coming days, says Jens Ergon, PhD student at CCL, Uppsala University. A strong US-China collaboration could boost the climate negotiations and bring further emissions reductions in the two giant economies during the coming years. That is crucial for achieving the Paris goals and keep the 1.5 degree target alive, he adds.

The first key test for the renewed cooperation between the two countries will be the final days in Glasgow. So far, the two countries have belonged to coalitions with opposing views on many make-or-break items. If the collaboration between US and China is grounded, the chances for a successful outcome increase substantially.

Some observers also hope that the deal might soften the hardened diplomatic relations between the two major powers. Zhenhua does not belong to the hardline camp around Xi Jinping, and is generally considered a progressive force in the countries’ climate efforts. Kerry and Zhenhua were heavily involved in striking the deal between the US and China in the uprunning towards the Paris Agreement. The deal turned out to be pivotal then, and could very well have large impacts this time around as well.

COP26 Live: 1.5℃ target kept alive in new draft

There is momentum in the negotiations and 1.5 degrees is still within reach. The COP presidency is now pushing parties in the right direction and we hope that developed countries responds by improved commitments on finance instead of downplaying what is now on the table, says Mikael Karlsson, research leader at CCL.

With three official days left, three new draft texts appeared at COP26 on Wednesday morning. The 1.5℃ target is kept alive, but the draft calls parties to strengthen NDC pledges within a year, as well as for yearly analysis and reporting of all NDC:s.

The draft of the cover decision text also calls for parties to “accelerate the phasing-out of coal and subsidies for fossil fuels” – in an unusual mention of the infamous f-world: fossil fuels.

I have followed many COP meetings, but I’ve never seen the word “fossil” in formal texts before. This time it should be included and the wording needs to be strengthened. After all, it is basically fossil fuels that all this is about, says Jens Ergon, PhD student at CCL.

Would it hold, it would be the first time fossils fuels are explicitly included in the official agreement. However, the language is short and vague. Only coal is specified and a phase-out of oil and gas is not mentioned.

The wordings on the 1.5℃ target and the effort to speed up the ratcheting up mechanisms of the Paris Agreement can expect pushback, however, and the texts on finance, adaptation and loss & damage are still considered very weak by developing nations and many observers, even though steps forward has been taken on loss & damage.

Reactions on the new texts are mixed. On the one hand, what is proposed opens for a speeded-up process to strengthen short term ambitions on mitigation. On the other hand, the measures are voluntary, and key issues on finance, adaptation and loss & damage remain unresolved.

The language on the 1.5℃ target and strengthened ambitions is apparently pushed by vulnerable countries and the so called High Ambition Coalition, and seemingly also being endorsed by the EU and the USA. Key questions during the coming days are the development on finance and adaptation, as well as how the giants China, India and emerging economies are reacting to any wordings on near term ratcheting up of NDC:s.

Progress, especially on finance and adaptation, seems to be vital. As for now, the feeling among many developing countries is that of an unbalanced agreement, where ambitions to ratchet up mitigation and NDC:s are not met by concrete measures to ratchet up finance and support.

“The text we have now is not enough, let’s acknowledge that”, Mohamed Adow, director of the energy and climate think tank Power Shift Africa, told the audience at a press conference today, adding that “the real dealmaking will go on from now.”

COP26 Live: “Massive credibility gap in Glasgow”

Today climate scientists again underlined the urgency of backing up long term net zero climate goals with real policy measures and pledges to reduce emissions sharply until 2030. This means that an agreement in Glasgow need to include promises to sharpen today’s pledges substantially during the next few years, at least if the Paris goal to keep global warming close to 1.5℃ is to be kept alive.

The number of countries handing in long-term goals to reduce emissions to net zero has increased substantially during the last year, including the worlds largest economies and emitters: from the EU, USA and many others going for net zero in 2050, to China in 2060, and India promising in net zero in 2070 during the COP26. This is a substantial step forward. Not only does net zero greenhouse gas emissions essentially mean an end for fossil fuels. If all the net zero promises would be fulfilled, global warming might be limited to 1.8-1.9℃, according to recent estimates by IEA and others.

The crucial issue is the “if”. As for now, these long term targets are not backed up by robust plans, finance and policy measures. Quite contrary, as reported earlier, if the long term goals are taken out from the equation, current policy measures and short term pledges up until 2030 instead points towards a global warming of 2.4-2.7℃ (or more, might be added, as the temperature estimates are given with a 50% chance of exceeding them).

This gap between the Paris goals and the net zero promises in the far future on the one hand, and the short term pledges and actual policy measures here and now on the other, has increasingly come into focus in Glasgow. Today scientists in the collaboration Climate Action Tracker presented a new report, again highlighting this mismatch.

“There is a massive credibility gap here in Glasgow”, Bill Hare of Climate Analytics and Climate Action Tracker told the audience during a press conference at COP26 today.

The problem is not only the credibility gap itself. Nobody in Glasgow believes that substantially sharpened pledges will be presented during the last few days of COP26. At least not pledges that will be nearly enough to close the ambition gap in emission reduction targets until 2030. The crucial issue during the next few days, according to the scientists in the Climate Action Tracker collaboration, is if the negotiating countries at COP26 will be able to nail down an agreement that says that these targets are to be sharpened next year, and the year after that, and so on. As it is, the ratcheting up mechanism of the Paris Agreement only kicks in every five year – a tempo that in effect would make the 1.5℃ target impossible to reach, at least within the context of the Paris Agreement, and thus also undermining the whole idea behind the agreement, as a serious tool to step-by-step increase the climate ambitions of the world, and to eventually be in line with the original goal of keeping global warming well below 2℃, and if possible 1.5℃.

“I can say what I do not want to happen, and that is that we come out of Glasgow with no agreement about this, and in effect saying: ‘let’s do nothing in five years’. That would be catastrophic”, professor Niklas Höhne at NewClimate Institute and Climate Action Tracker told us during a conversation after the press conference.

In the next few days we will know. Pressure to keep the 1.5℃ goal – and the reputation of the Paris Agreement – alive will surely increase. Will it be enough? It seems likely, at least in some diplomatic way. For instance, the UK hosts will probably not want Glasgow and COP26 to go down in history as the event where the 1.5℃ target finally slipped out of reach. And to end up on a positive note: Yes, the gap is huge. But it has began to shrink, even though annoyingly slow. The crucial issue for the world is where the final landing zone will be: 2.4℃ warming, 1.9℃, 1.7℃, or perhaps even close to 1.5℃? At the end of the day, every tenth of a degree will matter.


Read more about COP26

The climate science every climate negotiator needs to know

New report breaks down ten key insights from Earth Systems Science that every climate change negotiator at COP26 needs to know. Read the noted bulletin, watch Johan Rockström’s presentation below, or read the full report:

 • 1.5 temperature change limit remains possible, but overshoot is likely. At a minimum we need a global reduction of 2 gigatons of CO2 per year ( or 5%) starting now. For a 66% chance of limiting temperature rise to 1.5 degrees we need 4 gigatons reduction starting this year. Current annual rates are 42 gigatons per year.
 • Methane and Nitrous Oxide are worsening globally. Climate models suggest we need a rate of reduction of these gasses at the same rate as CO2. Paradoxically, air pollutants are currently cooling the planet or “camoflaging” some global warming.
 • We have entered the age of “Mega Fires”, a global warming amplifier.
 • Risk levels of tipping points have been lowered to between 1.5 and 2 degrees of warming. Tipping points are thresholds of climate changes that lead towards cascading effects of climate change or irreversible changes in earth systems.
 • Climate justice is key: “The richest 1% must reduce emissions by a factor of 30, the poorest 50% can increase emissions by a factor of 3 to remain within the global carbon budget.”
 • Behavioural change includes not only electrification and transition of societies but also 1.5 degree lifestyles. Lifestyle and behaviour change is overlooked in negotiations.
 • Political sciences give insight into policy measures for carbon pricing that can increase and ramp up transition. Only 22% of global carbon emissions are covered by a price. (Read more on this)
 • Robust, resilient nature-based solutions are critical for the Paris Agreement, but off-setting measures should not be accounted for twice in carbon budgets.
 • Ocean protection is critical not only for limiting climate change but also for other conservation agendas. Oceans face multiple threats today.
 • Costs and benefits of mitigation need to account for the Health impacts of emissions and pollution today.

Read more about COP26

COP26 Live: Colombia pushing to implement deforestation commitments next year

Colombia announced today it will already implement forest positive policies by next year, far outpacing the other commitments to halt deforestation by 2030 by other countries. 100 world leaders, representing 85% of the worlds forested land, committed to halting and reversing deforestation by 2030. Read more on twitter by following the #GlasgowLeadersForestDeclaration conversation.

This announcement comes the day after David Attenborough gave an impassioned plea for the world leaders to redirect policy into forestry conservation rather than exploiting this important natural resource.

How does this change the nature of the debate in Swedish forestry management and their aim to use forest as an energy transition fuel? Watch this space.

Watch LIVE:


David Attenborough’s full statement at COP26, via PBS News Hour on Youtube

COP26 Live: Nettonollutsläpp 2070 kan röra om i grytan

-Jag känner att det här var en ganska bra dag, en minst sagt hygglig start. Det behövdes!

Orden kommer från Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på Uppsala universitet, som är på plats i Glasgow. När han intervjuas av SvD via en skakig telefonlina har det gått en dryg halvtimme sedan det Mikael Karlsson ser som dagens höjdpunkt.

Läs mer på SvD


Mikael Karlsson is pleased with India’s announcement to be Net Zero by 2070. This is a significant goal and can inspire other world leaders to act more ambitiously, he says. Compared to other countries this may seem distant in the future, but India is a developing country and relative to developed countries India can be seen as particularly ambitious.

Läs mer om COP26

COP26 Live: Nordics Lagging Behind?

During our event today the image of Swedish and Nordic Climate Leadership shimmered in the face of scientific/ political/ and activist critique. What is the Nordic reputation? Is there truth behind this image? Watch a recording of the event below and share your thoughts @CCLUPPSALA.

What makes good Climate Leadership?

According to Emma Weisner, Centerpartiet Swedish MEP, it is “Unity, Ambition and Results“. Yet are we fulfilling this idea of Nordic Climate Leadership? As Mikael Karlsson indicates, to what extent can we unify when not all Nordics are in the EU? Can we consider ourselves leaders if, as in Sweden, we only account for a third of our emissions? (according to climate activist Anton Foley) Consumption a key issue for Denmark according to Nadia, a Danish Youth Delegate. Yet all this talk of urgency and action without thinking is very problematic for Bernt Nordman, WWF Finland, who argues for investment in to better understanding of the whole picture.

Key concerns – what is sustainable use of forests in transitioning away from fossil fuels? For how long can we ignore the subsidies to fossil fuels? Denmark really needs to look at their pork consumption. And what is this talk about fossil free steel?

Read our full thread below:


We Don’t Have Time is streaming the Nordic Pavilion events throughout COP26

Read more about CCL at COP26
« Older posts